ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญร่วมงานวันครู จ.ลำปาง ปี 54 วันที่ 16 มค.นี้ ที่ ม.ราชภัฏลำปาง  (อ่าน 2552 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
วันอาทิตย์ที่  16  มกราคม  54  ขอเชิญร่วมงานวันครูจังหวัดลำปาง
 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

               นายวิรัช   ไชยรักษ์    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1-3 และสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง   จะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันครูจังหวัดลำปาง ประจำปี  2554   ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     ในวันอาทิตย์ที่ 16  มกราคม  2554   ณ   หอประชุมจันทน์ผา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   โดยมีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นแม่งาน  ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(นายอธิคม  สุวรรณพงศ์)   เป็นประธาน 
                รักษาราชการแทนอธิการบดี   ม.ราชภัฏลำปา ง กล่าวอีกว่า  วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู  เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน   โดยมีกำหนดการโดยสรุปดังนี้   เวลา  07.00 น. – 07.30 น.   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน  84  รูป  ณ ห้องประชุมบัวตอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ,  เวลา 07.30 น.-08.30. น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 84 รูป  ณ  ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง)  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    เวลา 09.00 น. -10.54  น.   พิธีการบูชาบูรพาจารย์   ณ  หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  -คณะกรรมการจัดงานวันครู คณะครู  ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ หอประชุมจันทน์ผา  -  นายอธิคม  สุพรรณพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ประธานในพิธีมาถึงหอประชุมจันทน์ผา   -ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย –เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ,  ประธานสงฆ์ให้ศีล  ผู้ร่วมพิธีรับศีล – พระสงฆ์  9  รูป  เจริญพระพุทธมนต์ – พิธีบูชาบูรพาจารย์หรือพิธีการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์  โดยนายวีรพันธ์  นันเพ็ญ  อ่านอัญเชิญบูรพาจารย์ ,  พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   ทำนองสรภัญญะ  โดยครูอาวุโสนอกประจำการ ,  พิธีกล่าวคำปฏิญาณ  โดยครูอาวุโสในประจำการและนำยืนสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ – พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ,  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม   พระสงฆ์อนุโมทนา , พิธีอ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา  โดยนายสมบัติ  สุทธิพรมณีวัฒน์   ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ,  ขับเสภา ยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  โดยตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ,   ขับร้องเพลงประสานเสียงพระคุณที่  3  และเพลงแม่พิมพ์ของชาติโดยนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ -  ผศ.ดร.สมาน      ฟูแสง   คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ประธานการจัดงาน   กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  -  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบโล่รางวัลให้แก่สถาบันการศึกษาสังกัดต่างๆ ตามลำดับ  1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่นจากการคัดเลือกของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  2.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานบริหารการศึกษาเอกชนและสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ   3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(อศจ.ลำปาง)     4.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.จังหวัดลำปาง )   5. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(ส่วนกลาง)   -  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวให้โอวาท  -  นายวิรัช  ไชยรักษ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  กล่าวแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับโล่รางวัล ผู้บริหาร และครูดีเด่น –เสร็จพิธี   
               มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จึงขอเชิญครู อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันครู จังหวัดลำปาง ปี 54  ตามวันเวลาดังกล่าว (ติดต่อผู้ประสานงานการจัดงานวันครูจังหวัดลำปางได้ที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   โทร 054-237332,054-237333  ,054-237399 ต่อ 1017 , โทรสาร 054-316748 , หรือ 054-237388-237389 )
                                       -------------------------------------
  งาน ปชส.มร.ลป.- ข่าว