ผู้เขียน หัวข้อ: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี - โท- ภาคปกติ-ภาค กศ.บป  (อ่าน 4255 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา 2554
    สาขาที่เปิดรับสมัคร    ได้แก่  สาขาบริหารการศึกษา , รปม., การจัดการทั่วไป(MBA) รับภาคเสาร์-อาทิตย์  และวิทยาศาสตร์ศึกษา (รับภาคปกติ)  จำหน่ายใบสมัคร-รับสมัคร ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.- พ.ค. 54  ณ สถานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อาคาร 7 )   โทร 054-237399 ต่อ  7002  - 7003  เวปไซด์ http://www.grad.lpru.ac.th                           และ E-mail : webmaster@grad.lpru.ac.th   (ป.บัณฑิต  ไม่เปิดรับสมัคร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จะรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี   ภาคปกติ    ประเภทคัดเลือกทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จำหน่ายใบสมัคร  และรับสมัคร ตั้งแต่ 9 มกราคม 2554 – 9 เมษายน  2554 
ที่กองบริการการศึกษา  เปิดรับ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   4 ปี ,   5  ปี และปริญญาตรี  4 ปี(เทียบโอนรายวิชา)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ)  ,         ครุศาสตร์บัณฑิต ( ค.บ.) , นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ,  ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) , บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) , บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  สอบถามโทร 054-237399   ต่อ  3840-3842 โทรสาร 054-237388-89    www.lpru.ac.th  , webmaster@lpru.ac.th
 ---------------------------------------------------------------------------------------

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จะรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาค กศ.บป.(เรียนวันเสาร์ –อาทิตย์) ม.ราชภัฏลำปาง
รับสมัคร นักศึกษา ภาค  กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รุ่นที่ 26    และ กศ.บป.ศูนย์ลำพูน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   รุ่นที่ 12  จำหน่ายใบสมัคร-รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  22  ม.ค.  54 -  20  มี.ค. 54   ซื้อใบสมัครที่  กองบริการการศึกษา   หลักสูตรที่เปิดรับ  คือ หลักสูตร  4 ปี ,  2 ปีหลังอนุปริญญา  หลายสาขาวิชา  สอบถามโทร 054-237399 ต่อ  3840-3842 โทรสาร 054-237388-89   www.lpru.ac.th  , webmaster@lpru.ac.th