ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 08 มกราคม 2554  (อ่าน 3279 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 08 มกราคม 2554
« เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 03:36:09 pm »
:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D ;D :D ;)
อาจารย์ภาวิตา  วัฒนาภิรมย์สกุล และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา คบ. 5 ปี ภาคปกติ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ
ในวันที่ 11 มกราคม 2554

อาจารย์ชัดนารี  มีสุขโข คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องกลไกลเผยแพร่ๆความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 ธ.ค. 2553

ผศ.อภิรักษ์  ชัยเสนา ,อาจารย์อาทิตย์  นันทขว้าง ,อาจารย์รุจยา  ประทีป ณ ถลาง ,อาจารย์ณรงค์  คชภักดี ,อาจารย์ศาสตรา  ลาดปะละ คณะวิทยาศาสตร์
ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องการนำเสนอผลงานของนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
12 – 14 กุมภาพันธ์ 2554

อาจารย์รุจยา  ประทีป ณ ถลาง คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องกิจกรรมปลูกป่า โปรยลูกไม้ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ แม่อ้อ
อำเภอแม่ทะ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2554

อาจารย์พิบูลย์  หม่องเชย และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ,
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ในวันที่ 5 มกราคม 2554

อาจารย์พิบูลย์  หม่องเชย และนายปฐม  บุญญรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
ในวันที่ 13 มกราคม 2554

อาจารย์สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข ,อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ ,อาจารย์ตุลาภรณ์  แสนปรม ,อาจารย์ทัตพิชา  ชลวิสูตร และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยและสื่อสารทางธุรกิจ ณ สถานประกอบการต่าง ๆ
ในจังหวัดชียงใหม่ ในวันที่ 12 มกราคม 2554

อาจารย์พิบูลย์  หม่องเชย และนายบุญยิ่ง  พลไตร คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ,
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ในวันที่ 28 มกราคม 2554

อาจารย์รัชนี  คะระวาด และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ณ โรงเรียนอนุบาลงาว
อำเภองาว ในวันที่ 10 มกราคม 2554

อาจารย์รัชนี  คะระวาด และนายนายบุญยิ่ง  พลไตร คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ,
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรวิทยา ,โรงเรียนปงแสนทองวิทยา ในวันที่ 19 มกราคม 2554

อาจารย์พูนฉวี  สมบัติศิริ และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ,
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ในวันที่ 6 มกราคม 2554

อาจารย์ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ และสงวน  หมื่นแสนคำ คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ,โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ,โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ,โรงเรียนเถินวิทยา ในวันที่ 6 - 7 มกราคม 2554

ผศ.ปรีชา  โพธิ์แพง ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องสมาชิกสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2554:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D ;D :D ;)