ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553  (อ่าน 2967 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 03:33:13 pm »
:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)นางสาวกมลวรรณ  ทาวัน ไปราชการเพื่อจัดหาและจัดซื้อตำรา ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและที่บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ต
จำกัดกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ย. 2553

นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก ไปราชการเพื่อไปรับวัสดุเพื่อมาใช้ในการจัดงานสโมสรสันนิบาต ในวันที่ 6 ธ.ค. 2553
ณ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์อนุชา  โสมาบุตร และนายบุญยิ่ง  พลไตร คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ณ โรงเรียนเถินวิทยา
 จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 พ.ย. 2553

นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์ และนางวิมลรัตน์  หน่องาม คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 พ.ย. 2553

รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน ,ดร.ชัยยุทธ  เลิศพาชิน ,นางสาวกรรณิการ์  กันทะมา ,ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด ,ดร.สุเทพ  ทองคำ
ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ย. 2553

นางดวงใจ  ปีเย และผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ไปราชการเพื่อสัมภาษณ์นายก อบต. 5 ตำบล อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 โครงการการจัดทำแผนงานสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. แม่เมาะปี 2553 ณ  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 พ.ย. 2553

อาจารย์ประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์ ,อาจารย์เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ,อาจารย์ศิริพรรณ  กาจกำแหง ,นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล
 คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่อง Real World English Teaching ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 23 พ.ย.2553


:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2010, 04:17:30 pm โดย pr.lpru »