ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553  (อ่าน 2884 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 03:34:01 pm »

:) :D ;) :( :o 8) ??? :-[ :-X :-\ :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;Dผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ และนายบุญหลง   ฝั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในวันที่ 9 พ.ย. 2553 ณ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล ไปราชการเพื่อไปเป็นประธานกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ ในวันที่ 9 – 10 พ.ย. 2553
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย

นายแวอีเลียส  บินโซดาโอะ ,นายอติเทพ  วิชาญ และนายปฐม  บุญยรักษ์ ไปราชการเพื่อเข่าร่วมประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข็งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 23 “จันทน์แก้วพิบูลเกมส์” ในวันที่ 17 พ.ย. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ และนายบุญหลง   ฝั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อไปร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ศาสตราจารย์ ดร.มนัส  สุวรรณ
คณะกรรมการการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 11 พ.ย. 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมกลุ่มเสวนา Quality Assurance Forum ครั้งที่ 9/2553 ในวันที่ 12 พ.ย. 2553
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ,ผศ.บุปผา  สมมะโน ,ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงษ์ ,อาจารย์ธนพร  หมู่คำ
และนางปุณยนุช  มณีวรรณ ไปราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนในโครงการวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง จำนวน 2 โรงเรียนในอำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่เมาะ อำเภอสบปราบ
และอำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 11,18,25 พ.ย. 2553

ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องเป็นกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ณ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย. 2553

อาจารย์ปราการ  ใจดี, ผศ.ชาตรี  ส่องงาม ,ผศ.นิรันดร  ภักดี ไปราชการเพื่อรับศิลปิน เบอร์ตา โรฮิส ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11 พ.ย. 2553

อาจารย์สลิล  โทไวยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่อไปรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค(บางนา)
นางฐิฏิกานต์  สุริยะสาร ,ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน ,นางสาวสุธีรา  ทิพย์วิวัฒพจนา ,ผศ.กาญจนา  คุมา ,นายสุขเกษม  ลางคุลเสน,
นางสาวณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ ,ผศ.นงนุช  สอนสุวิทย์และผศ.พรชนก  ทองลาด คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานที่
 อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 5 พ.ย. 2553

ผศ.นิรันดร์  ภัคดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ฯ ณ
 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พ.ย. 2553

:) :D ;) :( :o 8) ??? :-[ :-X :-\ :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D