ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 10 ตุลาคม 2553  (อ่าน 3001 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 10 ตุลาคม 2553
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 02:50:26 pm »
:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( :D ;) :) :) ;) :D ;D
นางสาวต้องตา  จรูศรีวัฒนา ,นางสาวกฤติมา  สมุทรจักรและนายปฐม  บุญยรักษ์ ไปราชการเพื่อไปเก็บข้อมูลการวิจัยประเมินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ในวันที่ 9 – 10 ต.ค. ณ จังหวัดลำพูน

นายปฐม  บุญยรักษ์ ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง ที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางในวันที่ 8 ต.ค. 2553 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ,ผศ.บุปผา  สมมะโน ,ดร.วิไลลักษณ์  จั่งวงษ์ ,อาจารย์ธนพร  หมู่คำ ,นางปุณยนุช  มณีวรรณ
และนายบุญยิ่ง  พลไตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขิงนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6
ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 3 – 6 พ.ย. 2553 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวน จังหวัดพิษณุโลก

ดร.วิไลลักษณ์  จั่งวงษ์ ,ผศ.บุปผา  สมมะโน ,นางปุณยนุช  มณีวรรณ , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ , ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล  สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไปราชการเพื่อรับและส่งผู้ประสานงานชุดโครงการ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” ของ สกว
และคณะในระหว่างวันที่ 10 – 11 ต.ค. 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ดวงใจ  ปีเย่ ,ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,นางสาวรังสินิ  สิทธิหาญ และนายสรศักดิ์  ต๊ะวิไล สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไปราชการเพื่อพานักศึกษาไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลตอบแบบสอบถาม 5 ตำบลในอำเภอแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 9 – 10 ต.ค. 2553

ดร.ดวงใจ  ปีเย่ ,ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,นางสาวรังสินิ  สิทธิหาญ และนายบุญยิ่ง  พลไตร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไปราชการเพื่อจัดเวทีระดมความคิดเห็นที่บ้านนาแช่ ณ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ ในวันที่ 14 ต.ค. 2553

อาจารย์สุดจินดา  ปานคำ ,นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ ,นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ
เรื่ององค์การและการจัดการยุคใหม่ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 ต.ค. 2553

รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน ,ดร.ธนกร  น้อยทองเหล็กและนายปรีชา  ตาเมืองปลูก  ไปราชการเพื่อร่วมงานเปิดศูนย์เครือข่ายวิจัยล้านนา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
 โรงเรียนเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ต.ค. 2553

อาจารย์วิไลลักษณ์   จั่นวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการที่อำเภออุ้มฝาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18 – 20 ต.ค. 2553

อาจารย์จารุวรรณ  สายคำฟู บัณฑิตศึกษาไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตศึกษาวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ และโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
ในวันที่ 13 ต.ค. 2553

ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและร่วมประชุม เรื่องการประชุมนานาชาติด้านกลยุทธ์การเรียนการสอน
ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา ระหว่างวันที่ 12 – 15 ต.ค. 2553

ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ ไปราชการเพื่อทัศน์ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2553

 
:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( :D ;) :) :) ;) :D ;D