ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRU..New 53

ข่าวประจำเดือน มีนาคม 53

(1/1)

phsakong:
ฉบับที่ 9
 ระหว่างวันที่ 01มีนาคม - 07 มีนาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew09_01-07_03_53.pdf

ฉบับที่ 10
ระหว่างวันที่ 08 มีนาคม - 14 มีนาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew10_08-14_03_53.pdf

ฉบับที่ 11
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 21 มีนาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew11_15-21_03_53.pdf

ฉบับที่ 12
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 28 มีนาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew12_22-28_03_53.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version