ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2558

กฤตภาคข่าวประจำปี 2558 เดือนมกราคม สัปดาห์ที่ 3

(1/1)

Pr_hom:
1.  นสพ.มิติเหนือ  ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  มหาวิทยาลันราชภัฏลำปาง คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเเสือสามัญรุ่นใหญ่
https://mega.co.nz/#!mZARCKyb!JYV2tSOJR_P0ZXkiKrwHrtqF8IGtb7CH4JmkzuiUVrA

2.  นสพ.มิติเหนือ  นักศึกษาราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจำปี ๒๕๕๗
https://mega.co.nz/#!vRxxwZ6I!LUQdesBptlJBrPW7DFKQBx2wsDD2RHOz4guSb8areps

3.  นสพ.มิติเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สอบวัดแววความเป็นครู นักศึกษาประจำการศึกษา ๒๕๕๘
https://mega.co.nz/#!uMJTxbZA!kb0dNTXkn_LmVTWFVV42Qdn3NjCJhWBm1tSoF5tiFuI

4.  นสพ.มิตเหนือ  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"
https://mega.co.nz/#!LVJGSIZb!Ow_DZQ6OVZZT4QX2mG1W4VA_ykvc-FnN7P_Bnfob8PU

5.  นสพ.มิติเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเหรียญทอง จากรายการ IHF Tournament
https://mega.co.nz/#!DNx0EBbb!36H_YzJg4OR2hOaji5puEP4QrGtgsGd6alQ3fZRr7LA

6.  นสพ.มิติเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง ประจำปี ๒๕๕๘
https://mega.co.nz/#!nJ5EzTxb!meOvE5v4tFn6cdTIq9v7Vu2YYuGlqN8J1z9-T4XMtxo

7.  นสพ.มิติเหนือ  สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดคอร์สอบรมภาษต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
https://mega.co.nz/#!TJQAAaZJ!9pZWtZnNtMvwduRlZU9MS-Vzuru-Q3pdLdDPdP96_3Y

8.  นสพ.เอกราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
https://mega.co.nz/#!jEwwQIYD!XWdogGaQ61VgerhVl1YpPGkFjZjkRN8X63pPM6gafB4

9.  นสพ.เอกราช  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีความประสงค์รับนักศึกษาต่อ ประเภทสอบคัดเลือก
https://mega.co.nz/#!HAhRTAbR!KZFlph8my13Z4eJPnqcZXDZOPJU-5nM87CT5VTIfoJ4

10.  นสพ.เอกราช  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดนิทรรศกาารด้านพลังงานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมกับ พลังงานจังหวัดลำปาง กระทรวงพลังงาน ร่วมออกนิทรรศการด้านพลังงาน ในงานรื่นเริงฤดูหนาวของดีนครลำปาง ประจำปี ๒๕๕๘
https://mega.co.nz/#!SMhTWSAS!Ik5PSFp8xFmiMzOKnYLRkhBCbh9cfF6b3gaz5nGFB20

11.  เขลางค์นครโพสต์  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีความประสงค์รับนักศึกษาต่อ ประเภทสอบคัดเลือก
https://mega.co.nz/#!TRwCzYQL!VYeyTt1n8gdp8JyPuT76tB93YyqqNZkUalzrI7bGJ24

12.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  ออกนิทรรศการด้านพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกระทรวงพลังงานจังหวัดลำปาง ร่วมออกนิทรรศการด้านพลังงาน ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง
https://mega.co.nz/#!fIwRCLzQ!1akm_hii8xVmMPHNH__pMEf84e49qTYynwqFbrANv9M

13.  นสพ.ข่าวเด็ด  อบรมครูด้ารดาราศาสตร์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สสวท. ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
https://mega.co.nz/#!iN51lIxI!wHZ6AGuJ1O1HLc4R_JwyjBzWa8PVqYaSTpHsdaUAMuY

14.  นสพ.ข่าวเด็ด  จีนสนใจดูงาน นายหลิว ซางหลิน เลขาธิการพรรค พรรคเทศบาลจิ๋งเต๋อเจิ้น จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้มด้วยคณะเดินทางมาดูงานเซรามิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ
https://mega.co.nz/#!HYRFQISB!HCPkwmsnF2yFuv1tkgPufHqZ7ArRwDbebTB4hEaPDjo

15.  นสพ.ลานนาโพสต์  นิทรรศการด้านพลังงงาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกระทรวงพลังงานจังหวัดลำปาง ร่วมออกนิทรรศการด้านพลังงาน ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง
https://mega.co.nz/#!nUgBhQaC!5YAYPOvJ5gElpLzK_XvZa7-xwICY3_Ce_U56lIeyh04

16.  นสพ.มิติเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารอบชิงชนะเลิศประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
https://mega.co.nz/#!vVgnwIYA!9LWBUOLe2o0ntEw8o9kvbekljK99jx2en6W3P6_2Jfo

17.  นสพ.มิติเหนิือ  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีความประสงค์รับนักศึกษาต่อ ประเภทสอบคัดเลือก
https://mega.co.nz/#!LcxDDSyL!JX3i3aWjaKKcCceyrJmmVrIFo_MGmFzOYYMPw_fe2dk

18.  นสพ.มิติเหนือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดนิทรรศการด้านพลังงานในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
https://mega.co.nz/#!vYR0gADK!O1nsJGdUKQKhghr4xie-zc_pROEsNeXKzG2HUWJRBu8

19.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  มร.ลป.เข้ารอบชิงชนะเลิศประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
https://mega.co.nz/#!fQpyiIrA!31OdaYkm5MFIPYgsNUk7LUZHnlXEXLXHJS-0hWluLaE

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version