Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 30 คนร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรสำนักฯที่ล่วงลับและสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต จำนวน 3 ฝายซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการสร้างฝายถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://comcentre.lpru.ac.th/New-com/?p=1133

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version