ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าวประจำปี 2557 เดือนกุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 1 (1)

(1/1)

Pr_hom:
1.  นสพ.มิติเหนือ  สาขานิติศาสตร์  คว้ารางวัลชนะเลิศ  และรางวับชมเชย  การแข่งขันแถลงปิดคดีด้วยวาจา
https://mega.co.nz/#!fVh2AAwA!wHdH-8EtxiJAKN4RhD-OpVpEL_CZ49pDerKr27sLdoY

2.  นสพ.มิติเหนือ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ  มร.ลป.ประกวดการแข่งขันพิธีการมืออาชีพ  Com Arus LPRU  MC Search  2014
https://mega.co.nz/#!DBARBBAI!sqQAzrKrG6-JFu64govZJO3RJoM87TRnkEPWZtDWONw

3.  นสพ.มิติเหนือ  มร.ลป.ประกาศการรับสมัครสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
https://mega.co.nz/#!fIwEjZIR!EeHToT-bJfldT11H6Qm0kfK1kCCOqSXIGvEf57_XMIY

4.  นสพ.มิติเหนือ  การแข่งขันกอล์ฟ  Rajabhat Lampang  Open  2014  "ราชภัฏโอเพ่น  2557"
https://mega.co.nz/#!jJwFiDKb!LxYIVG_eiRhkqfukfF0UP9ghqMqFR1xm43MzGNbEifY

5.  นสพ.มิติเหนือ  Management  Fair  ครั้งที่  7
https://mega.co.nz/#!PFpnARRY!x0Q9y-E1pkvOkOfeWsoam0jNYbP9F0mJU_rWWgqMIko


6.  นสพ.มิติเหนือ  การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน  (Force  Field  Analysis)
https://mega.co.nz/#!zNxkVLrQ!Z8CQCFqzOt1m6OC0JFopwphHhZY7LBA52Sg07Kig3ho

7.  นสพ.เมืองรถม้า  สร้างวินัย  เครารพกฏหมาย  ใส่ใจจราจร
https://mega.co.nz/#!TIRTBJyQ!EE5och4HFRyK105x2x1EmkXLUkruO6MMrLlEjsssJn0

8.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  กอล์ฟราชภัฏลำปางโอเพ่น
https://mega.co.nz/#!KM5VmKiQ!D4BM1BykWsMUrfzwqukQrAAIPqvEa3Jm1m0gJe5paWU

9.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ  หัวข้อ  เยาวชนรุ่นใหม่่ใส่ใจผู้บริโภคฯ
https://mega.co.nz/#!LQYXxDzC!0SEb2BSKy943Ctr9dh6NdnRu7pbRQijioVEj1pQhDKo

10.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9  12 - 14  กุมภาพันธ์  2557
https://mega.co.nz/#!yF50AT4L!bTyP-j-cmBwj0AB93J93p_SP6_722lFYgF91STNb7IY

11.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  มร.ลป.  ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
https://mega.co.nz/#!fIAGmJJB!OBH83j5hhcKN8ok4JGX9D83VBzzqKZybiJ-iyqvznvU

12.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  สมาคมศิย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์  และร่วมงานประเพณี  42  ปีราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!XEhnBAbC!w9yTXlrtKM4EXI95I-o_stFNkXqTK2AGMdTq44diao0

13.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  สมาคมศิย์เก่า มร.ลป.  มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
https://mega.co.nz/#!WdpGBDqZ!hhObUOaVB5v_HCJ5ZZ0iI2iS76kQMFkLXIlM29PQA9E

14.  นสพ.เมืองรถม้า  จุดเทียนย้อนแสง  แสดงความคิดเห็นต่อต้านความรุนแรง
https://mega.co.nz/#!edwAhTDK!lU_YaqcMgxqTji3BVYn5cbZ1tEnMPi2N912cJOPXdvw

15.  นสพ.เอกราช  งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่  9  10 - 13  กุมภาพันธ์  2557
https://mega.co.nz/#!XRZ2hTxZ!W7ql8-EBOhUZ3aE46shHTFFPx4muv2uII6NliH8-l2A

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version