ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน  (อ่าน 2920 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน  จำนวน14 อัตรา  สนใจรีบสมัครด่วน  รายละเอียดท้ายนี้
———————————————————————————————————————————
 
 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๓
 —————–
    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
      ๑.   ตำแหน่งพนักงานธุรการ  ระดับ  ๒    สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา
     ๒.   การรับสมัคร
  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬาร   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  -  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๘/๒๕๕๓
—————–
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
         ๑.   ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ระดับ ๓  สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา


การรับสมัคร 
     ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  -  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๓
—————–
    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๑๒  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ (นักประกันคุณภาพการศึกษา) สังกัดงานประกันคุณภาพของทุกคณะ   จำนวน  ๖  อัตรา   สังกัดงานประกันคุณภาพ   กองนโยบายและแผน   จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓  (สาขานาฏศิลป์)
สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓  (สาขาดนตรีไทย)   
สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี  ระดับ  ๓   
สังกัดงานคลัง  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับ  ๓   
สังกัดงานพัสดุ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   

 การรับสมัคร
   ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬาร   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  -  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)


                                                                    ----------------------------------------------------
                                                                                                                    งาน ปชส.ม.ราชภัฏลำปาง – ข่าว
โทรสอบถามรายละเอียด   งานการเจ้าหน้าที่  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โทร  054-237399  ต่อ 3825 ,3824
หรือดูรายละเอียดที่เวปไซด์ ม.ราชภัฏลำปาง ที่ www.lpru.ac.th