Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเปิดการสอบ exit exam และเปิดรับสมัครเพื่อสอบ exit exam 57

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:


ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งเปิดการสอบ exit exam และเปิดรับสมัครเพื่อสอบ exit exam สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เพื่อรับวุฒิบัตรในการสอบเพื่อใช้ในการประกอบการไปสมัครงาน
————————————————————————-
กำหนดการสอบ มี 2 รอบ
1) วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
2) วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
————————————————————————-
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4ที่สนใจสามารถมาลงชื่อสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version