ผู้เขียน หัวข้อ: คณะมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Union Library Management  (อ่าน 2755 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมเพิ่มทักษะและความสามารถบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง เปิดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการสืบค้นเพื่อการพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Union  Library Management : ULibM”    แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับของจังหวัดลำปาง โดยการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-11  สิงหาคม  2553   ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์  0922  อาคาร  9  คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้ประโยชน์จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิชาการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งยังเป็นการดำเนินงานภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
       ทั้งนี้ ในการอบรม “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Union  Library Management : ULibM”     โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพงษ์   เจริญศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว ซึ่งทางคณะได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโดย ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-316154    หรือ ผศ. ประหยัด   ช่วยงาน     รองคณบดีคณะมนุษย์ฯ   ม.ราชภัฏลำปาง  โทร. 081-7651892
                                                --------------------------

                                                          งานประชาสัมพันธ์   ม.ราชภัฏลำปาง  -  ข่าว