ผู้เขียน หัวข้อ: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธี 58 พรรษามหาวชิราลงกรณ วันที่ 28 กรกฏาคมนี  (อ่าน 2540 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธี  58 พรรษามหาวชิราลงกรณ วันที่ 28 กรกฏาคมนี้

                ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า   ในวันพุธที่  28  กรกฏาคม  2553  นี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธี  58  พรรษามหาวชิราลงกรณ  โดยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ครบรอบ  58  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระสงฆ์ตอนเช้า  59  รูป   ณ  โรงอาหารทิพย์ธัญญา  เริ่มเวลา  06.30 น. – 07.00 น.  หลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงพระสงฆ์ แล้ว  จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์  59 รูป  ณ ลานอนอเนกประสงค์(หน้าเสาธง/  หน้าอาคาร 1 – 4  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ) ตั้งแต่เวลา 07.0 น. -07.30 น.   และหลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตรแล้ว จะมีพิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    โดยอธิการบดีฯ อ่านคำถวายราชสดุดี  และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย   อ่านคำฉันท์ถวายราชสดุดี และร่วมลงนามถวายพระพรฯแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   บริเวณลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง)    การจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   ที่ทรงมีพระคุณอันใหญ่หลวงที่ทรงมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ    รวมถึงมหาวิทยาลัย    ราชภัฏลำปาง    มาเป็นเวลาหลายสิบปี    ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอเชิญเรียนเชิญ  ผู้บริหาร   คณาจารย์   ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ บุคลากร  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แขกผู้มีเกียรติ  หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ศรัทธาประชาชน บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง    ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป   

                                              -----------------------------------
  งานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-  ข่าว

                 กำหนดการ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฏราชกุมาร
ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
     “ 58 พรรษามหาวชิราลงกรณ ”
ณ   ลานอเนกประสงค์ (หน้าเสาธง)              มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันพุธที่  28 กรกฎาคม  2553   เวลา 07.00 -08.00 น.
-----------------------
เวลา  06.30 น.                  – เลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน  59   รูป   ที่โรงอาหารทิพย์ธัญญา 
                                           -  คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา พร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง)
เวลา 07.00 น.               -  เริ่มพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน   59   รูป
                                         - เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร
   -เริ่มพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
                                            -ประธานเดินขึ้นบนเวที   ณ   ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง)
เวลา 07.40 น.            - ประธานทำความเคารพ และวางพุ่มเงิน-พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                            -ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ รูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                           -ประธานในพิธีอ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
                            -ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย อ่านฉันท์สดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
                                             พระบรมอรสาธิราช ฯ   สยามมกุฏราชกุมาร
                            - เพลงมาร์ชสดุดีเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ   (ผู้เข้าร่วมพิธียืนพร้อมกัน)
                            - เพลงสรรเสริญพระบารมี      (ผู้เข้าร่วมพิธียืน….ทำความคารพ)
                            -ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร  บริเวณโต๊ะที่จัดไว้บริเวณ 
                             ด้านหน้าเวที   ณ  บริเวณหน้าลานอเนกประสงค์   
                             -เสร็จพิธี   
                                                    ---------------------------------
การแต่งกาย     คณาจารย์   ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่   : ชุดเสื้อสูทมหาวิทยาลัย/ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ
                       นักศึกษา :  แต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
                  ศิษย์เก่า  ศรัทธาประชาชน : ชุดสุภาพ