ผู้เขียน หัวข้อ: วว.จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร หลายหลักสูตรที่น่าสนใจ สนใจรีบสมัครด่วน...  (อ่าน 2940 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
     วว.จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร หลายหลักสูตรที่น่าสนใจ
เชิญอาจารย์ราชภัฏลำปาง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน สมัครเข้าอบรมได้
   
ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยกองส่งเสริมการตลาด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำเดือน  สิงหาคม 2553  จำนวน 21 หลักสูตร แต่ละหลักสูตรต้องเสียค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ  1900.- บาท สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ข้าราชการ    รายละเอียดการอบรมหลักสูตรต่างๆ   ท้ายข่าวนี้  (หรือดูรายละเอียดการอบรมได้ที่งาน ปชส. กองกลาง ม.ราชภัฏลำปาง)โทร 054-237399  ต่อ   3819,  7319   mail- pr_lpru@lpru.ac.th
   ซึ่งทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ  หรือ   วว.  พิจารณาเห็นว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  จะอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จึงของเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม     ดังรายละเอียดและค่าลงละเบียนปรากฏในแผ่นพับที่แนบมาพร้อมนี้  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งชื่อสมัครได้ที่กองส่งเสริมการตลาด  โทรศัพท์ 0 2579 1121-30 ต่อ 4206-10  โทรสาร 0 2940 7431 , 0 2561 5771 E-mail : training@tistr.or.th
การฝึกอบรม  เรื่อง
การประยุกต์ใช้ KPI & Balanced Scorecard
ในการประเมินผลงานและพัฒนาองค์กรให้สัมฤทธิผล
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น.
 ณ โรงแรมเค ยู โฮม(KU HOME) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การฝึกอบรม  เรื่อง
เทคนิคการจดและเขียนรายงานการประชุม
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2553
 ณ โรงแรมเค ยู โฮม(KU HOME) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การฝึกอบรม  เรื่อง
ศิลปะการเป็นพิธีกร
วันที่ 23-24  สิงหาคม 2533
 ณ โรงแรมเค ยู โฮม(KU HOME) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การฝึกอบรม  เรื่อง
กลยุทธ์การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ : เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน
วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น.
 ณ โรงแรมเค ยู โฮม(KU HOME) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


การฝึกอบรม  เรื่อง
เทคนิคการสื่อสารและรายงานเพื่อจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น.
 ณ โรงแรมเค ยู โฮม(KU HOME) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การฝึกอบรม  เรื่อง
เทคนิคการเขียนอย่างสร้างสรรค์ในการฝึกอบรม(เน้นเขียนหลักสูตรและคำกล่าว)
วันที่ 27 สิงหาคม 2553
 ณ โรงแรมเค ยู โฮม(KU HOME) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การฝึกอบรม  เรื่อง
เทคนิคการใช้กิจกรรมและเกมในการฝึกอบรม
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2553
 ณ โรงแรมเค ยู โฮม(KU HOME) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การฝึกอบรม  เรื่อง
เพิ่มทักษะ เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ
วันที่ 27 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2553
 ณ โรงแรมเค ยู โฮม(KU HOME) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การฝึกอบรม  เรื่อง
KM (Knowledge Management) การจัดการความรู้..กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร
วันที่ 17 สิงหาคม 2553
 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน

การฝึกอบรม  เรื่อง
เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร (Risk Management)
วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น.
 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน


การฝึกอบรม  เรื่อง
แนวทางการบริการสารสนเทศด้วยมาตรฐานชี้วัดระดับสากล
วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น.
 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร1 วว. บางเขน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม  เรื่อง
กลยุทธ์โฆษณาและส่งเสริมการขายให้ครองใจตลาด
วันที่ 27 สิงหาคม 2553
 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศน์ จังหวัด นนทบุรี

การฝึกอบรม  เรื่อง
Kaizen for Work Improvement การปรับปรุงงานอย่างงายได้ด้วยไคเซ็น
วันที่ 26 สิงหาคม 2553
 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาเบศน์ จังหวัด นนทบุรี

การฝึกอบรม  เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ก้าวไกลอย่างเหนือชั้น Public Relatious
วันที่ 20 สิงหาคม 2553
 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาเบศน์ จังหวัด นนทบุรี

การฝึกอบรม  เรื่อง
เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
วันที่ 19 สิงหาคม 2553
 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาเบศน์ จังหวัด นนทบุรี

การฝึกอบรม  เรื่อง
ศิลปะสำหรับเลขานุการยุคใหม่ : เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน Super Secretary
วันที่ 16 – 17  สิงหาคม 2553
 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาเบศน์ จังหวัด นนทบุรี

การฝึกอบรม  เรื่อง
เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานตามแนวทางพัฒนาองค์กรด้วยระบบ RMQA
วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น.
 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน

การฝึกอบรม  เรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา
วันที่ 25 สิงหาคม 2553
 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน