ผู้เขียน หัวข้อ: รอบรั้ว ม.ราชภัฏลำปาง มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏลำปาง ไปราชการที่ไหน  (อ่าน 2677 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป

 :(   มีรายชื่อดังนี้
 :) ผศ.บุปผา  สมมะโน และอาจารย์อรทัย  เลาอลงกรณ์  คณะครุศาสตร์  ม.ราชภัฏลำปาง   ติดต่อราชการและจัดหาซื้อวัสดุตำราหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มิ.ย.  2553...........
-------------------------------------------
อ.นุสรา  แสงอร่าม  คณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฏลำปาง   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่   9 ก.ค. 2553 และ16 ก.ค. 2553…………….

ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  คณะวิทยาการจัดการ   มร.ลป. ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่จังหวัดกรุงเพท ในวันที่ 30 มิ.ย. 2553- 3 ก.ค.2553.................................

อ.ศาสตรา  ลาดปะละ และ ผศ.ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา  คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่โรงเรียนบ้านทรายมูล , โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.- 25 มิ.ย. 2553 ..........................

ผศ.อุษณีษ์  เย็นสบาย   คณะครุศาสตร์    ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร   ณ โรงแรมศิรินารถการ์เด้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 2553 - 25 มิ.ย. 2553  ....................

อาจารย์ชาญวิทย์  นูนทะธรรม และ อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล   คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ไปราชการที่จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.- 24 มิ.ย. 2553...

อาจารย์อำนาจ  กัลยา  คณะวิทยาการจัดการ    ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่องศิลปะพุทธศิลป์พม่า(ทำทะเบียนศิลปวัตถุในนครลำปาง ณ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2553 – 2 ก.ค. 2553 )................

ผศ.รัชต์ธานี  ชัชวาลปรีชา คณะครุศาสตร์    ไปราชการเพื่อประชุม เรื่องประเมินข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 24 มิ.ย. 2553 .............

                              --------------------------
                                                              ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปาง - ข่าว

รอบรั้ว ม. ราชภัฏลำปาง มีอาจารย์  เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏลำปาง ไปราชการที่ไหนบ้าง ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. - ส.ค.53