ผู้เขียน หัวข้อ: กพน.ม.ราชภัฏลำปาง จัดทำบุญหอพักในมหาวิทยาลัยฯ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.55  (อ่าน 2366 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
   :D  กพน.ม.ราชภัฏลำปาง จัดทำบุญหอพักในมหาวิทยาลัย

                นายบรรจง  สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัด “โครงการทำบุญหอพัก ประจำปี ๒๕๕๕”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักศึกษา ภาคปกติ   ที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย  จำนวน ๓  หอ   ประกอบด้วยหอพักราชาวดี(หอพักหญิง) , หอพักอินทนิน(หอพักหญิง) และหอพักทานตะวัน(หอพักชาย)  ประมาณ  ๒๐๐  คน  และเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักการทำบุญตักบาตร  รักศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าที่บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  โดยจัดที่ลานหน้าหอพักราชาวดี และ อินทนิน        ในวันอาทิตย์ที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.
                ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.  กล่าวอีกว่า กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหอพักในมหาวิทยาลัย  โดยจัดในช่วงเปิดภาคเรียนที่  ๑  เนื่องจากประเพณีการทำบุญตักบาตรนั้นเป็นประเพณีที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านานตามแบบของวีถีชาวพุทธที่ดีงาม การทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข นิยมทำบุญตักบาตรในงานมงคล  ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่  หอพักในมหาวิทยาลัยฯ จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา  ซึ่งการทำบุญเปรียบเสมือนการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของประชาชนชาวไทยอันเป็นสิ่งที่ดีงาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ ที่มาอยู่หอพัก และเป็นการธำรงไว้ซึ่งประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงาม เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่คนไทย พร้อมทั้งเป็นการทำให้นักศึกษา ซึ่งถือเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่รู้จักการทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทยอีกด้วย   ดังนั้น  การจัดกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่ดี เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่นักศึกษา  ที่พักในหอพัก   ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมทำบุญหอพักประกอบไปด้วย ทำบุญตักบาตร    ฟังเทศน์ รับประทานอาหารร่วมกัน  ปิดท้ายด้วยการทำกิจกรรม ๕ ส   พัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณหอพัก  จึงขอเชิญนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยฯทั้ง ๓ หอ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  ผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


                                          ----------------------------------         

                                                                                                         กพน.มร.ลป. – ข่าว
                                                                                 ๑๕ ก.ค.๕๕
:D