ผู้เขียน หัวข้อ: กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษา หรือศิษย์เก่าสมัครเข้าร่วมอบรมอาชีพเสริม ปี 55  (อ่าน 2949 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง  จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมทักษะแก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สนใจกว่า ๓๐ อาชีพ

          นายบรรจง   สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา   กำหนดจัดโครงการการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะ  ประจำปี ๒๕๕๕  ในวันพุธที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕    ณ   ลานกิจกรรม  หน้าองค์การบริหารนักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา บุคคลทั่วไป และศิษย์เก่า    รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบชีพในอนาคตได้  โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยรับเพียง ๓๐ อาชีพเท่านั้น สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ โดยมีเงินสนับสนุนให้อาชีพละ ๒,๐๐๐.- บาท  ที่นักศึกษาหรือผู้สนใจ ต้องการให้กองพัฒนานักศึกษาจัดอาชีพเสริมต่างๆ ที่ท่านสนใจ และให้มีการจัดอบรมอาชีพนั้นๆ  ในระยะสั้นๆ ใช้เวลาหนึ่งวัน โดยแจ้งความจำนง หรือสมัครมาได้ที่คุณกันทิมา แก้วเดียว   งานประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เบอร์โทร ๐๕๔ -๒๓๙๓๙๙ ต่อ  ๑๔๐๓   โทรมือถือ ๐๘๑-๖๗๓-๙๒๗๐   อีเมล  ooy_ku@hotmail.com
        ทางด้าน คุณกันทิมา  แก้วเดียว  เจ้าของโครงการ  กล่าวเสริมว่า   กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการจัดกิจกรรม ซึ่งจะมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ  จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกระดับชั้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือศิษย์เก่าที่สนใจต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ทีดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะ  เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา  จึงขอเชิญนักศึกษาหรือผู้สนใจร่วมสาธิตและแสดงผลงานในโครงการดังกล่าว