ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   นายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์  ,  นางสาวญาดา  เขื่อนใจ  , นายสลิล  โทไวยะ  ไปราชการเพื่อร่วมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านป่าเมี้ยง  ดำเนินการเก็บผลประเมินการใช้งานสื่อการเรียนการสอน  ณ  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง  ต.แจ้ซ้อน  อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง 
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555
2.   นางสาวโสภาพันธ์  กองแสน  , นายอรรณพ  คำวัง  ไปติดต่อราชการเรื่อง  พานักศึกษาจีนไปติดต่อเรื่องขอใบรับรองการศึกษา
 ณ  กงสุลจีน  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version