ผู้เขียน หัวข้อ: ไปราชการลงรับเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554  (อ่าน 3774 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_jip

  • lpru 02

  • ออฟไลน์
  • **

  • 50
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
ไปราชการลงรับเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2011, 08:10:58 am »
1. อาจารย์ปราการ  ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อาจารย์อรพิณ  จารุสิริรังสี  รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , นางณัฐชญา  ขอบรูป นักวิชาการศึกษา 3 , นางโสมลักษณ์  กูลพรม  นักวิชาการศึกษา 3 , นางสาวพักตร์ชนก  ริยาคำ นักวิชาการศึกษา 3 , นางปัญนบ  อินนันชัย เจ้าหน้าที่ทั่วไป , นางสาวกรกมล ละคำมา นักแสดง ,
นางสาวกุลยา   ใจเอื้อ นักแสดง , นางสาวนิตยา  ไชยบุตร  นักแสดง , นางสาววรรษมล  ไหวพริบ นักแสดง , นางสาวขวัญธิดา  ลือชัย  นักแสดง , นางสาวขวัญฤทัย  สูตรเลข
นักแสดง , นายธีรชาติ  พงศ์นฤมิตร นักแสดง , น่ยเอกนรา  ผัดกันทา นักแสดง , นางสาวพัทธนันท์  สินธุอารีย์ นักแสดง , นางสาวกานต์สิรี  ก๋าวิชัย นักแสดง , นางสาวปิยะวรรณ 
ธวัชชัย นักแสดง , นายไพบูลย์  ก๋าเขื่อน นักแสดง , นางสาววนิดา  ปาละจา นักแสดง , นายวันเฉลิม  สิทธิกัน นักแสดง , นายสิทธิพร  มีมานะ นักแสดง , นางสาวสุลิทัย  จักรคำ
นักแสดง , นายอัสนัย  เชื้อคำ นักแสดง , นางสาวกมลสวรรค์  ภู่ยงยุทธ์ นักแสดง , นางสาวณัฐภรณ์ ทาบุญมา นักแสดง , นางสาวเบญจวรรณ  กันทาธง นักแสดง , นายชนะชัย 
ตันปะละ นักดนตรี , นายอรรถพล  ศรีคำวัง นักดนตรี , นายยุทธนา  การุณ นักดนตรี , นายณรงศ์ฤทธิ์   กันทาหล้า นักดนตรี , นายฤทธิ์ไกร  ไชยชนะ นักดนตรี , นายอนุสิทธิ์  ศรีใจ
นักดนตรี , นายชนะ  ก๋าติ๊บ นักดนตรี , นายจีระศักดิ์  มะโนยะ นักดนตรี , นายทัศน์นัย  ไชยชนะ นักดนตรี , นายธีระพงษ์  ศรีคำวัง นักดนตรี , นายจักรกฤษ  ลือชา นักดนตรี , นายสุทัศน์  ลือชา นักดนตรี , นายอภิสิทธิ์  อินปัญญา นักดนตรี , ยางสาววารุณี  ศรีวันชัย นักดนตรี , นางสาวอรวรา  มาทา นักดนตรี , นางสาวนภดล  จี่เอ้ย นักดนตรี , นายกรกต  ปันศรี นักดนตรี , นายกิตติวัฒน์  นะที นักดนตรี , นายนิคม  สุทธเขต นักดนตรี , นายสุวิช  ตุ่นกันทา นักดนตรี , นายชัยวัฒน์  จันตะมะ นักดนตรี , นายนิทัศน์  ภูช่างทอง นักดนตรี ,
นายรัฐศาสตร์  ดอนสมจิตร นักดนตรี , นายทินกร  จันทาพูน ช่างภาพ , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ พนักงานขับรถบัส 40-0122 ลำปาง , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถบัส 40-0122 ลำปาง , นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล พนักงานขับรถหกล้อ 40-0169 ลำปาง และนายกิตติศักดิ์  ท่นไชย พนักงานขับรถตู้ นข.4374 ลำปาง  ไปราชการ เรื่องเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 4 ธันวาคม 2554
2. นายจตุพร  จันทรมา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการเพื่อติดต่อ เรื่องรับส่งวิทยากรกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554
3. นายจำลอง  คำบุญชุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ไปราชการเพื่อติดตามข้อมูลงานวิจัย เรื่องการติดตามเพื่อจัดทำรายงานวิจัยและดำเนินการเตรียมร่างโครงการวิจัยระยะต่อไป ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 2554 – 9 ธ.ค. 2554
4. นางสาวทัตพิชา  ชลวิสูตร อาจารย์ , นายภานุวัฒน์  สกุลสืบ อาจารย์ , นางสาวตุลาภรณ์  แสนปรน อาจารย์ และนางสุปราณี  แสงอรุณเฉลิมสุข อาจารย์ ไปราชการเพื่อจัดประชุม เรื่องการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554
5. นายกฤษฎา  ธีระตระกูล นักวิชาการกีฬา , นายทศพร  เปี้ยอุ๊ด นักศึกษา และนายบุญฤทธิ์  สิงห์เถิน นักศึกษา ไปราชการเพื่อเข้าร่วมครงการน้อมนำแนวคิดของโครงการพระราชดำริ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ ในวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
6. นายวัลลภ  สิงห์ราช  อาจารย์ประจำ  ระดับ 4 ไปราชการเพื่อรับวิทยากร เรื่องวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554
7. นางศรีพรรณ  มาปลูก หัวหน้าสำนักงานคณบดี , นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน และนายภาคภูมิ  ปั้นนมศรี ไปราชการเพื่อนำนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2554 – 7 ธันวาคม 2554
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2011, 08:17:33 am โดย pr_jip »