ผู้เขียน หัวข้อ: ไปราชการลงวันที่ 27 กันยายน 2554  (อ่าน 3059 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_jip

  • lpru 02

  • ออฟไลน์
  • **

  • 50
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
ไปราชการลงวันที่ 27 กันยายน 2554
« เมื่อ: กันยายน 27, 2011, 03:18:10 pm »
1.นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง รองอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ สนามบินเชียงใหม่
2.นายจำลอง  คำบุญชู  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการเรื่อง การพัฒนาโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/54 และประชุมสรุปผลการพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชุมชน  ณ จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 28 กันยายนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2554
3.นางรัตนา  สีดี  ตำแหน่งอาจารย์ ไปราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมท์  ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 25544
4.ดร.กังสดาล  กนกหงส์  ตำแหน่งอาจารย์ , นางสาวพัทธ์ธีรา  บ่อเงิน เหจ้าหน้าที่สาขาวิชา รป.ม , ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม อาจารย์ และดร.ดวงใจ  ปีเย่  อาจารย์ ไปราชการดูงาน เรื่องพัฒนาประเด็นปัญหาการทำโครงร่างค้นคว้าอิสระ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2554
5.นางรัชนีวรรณ  มาวงศ์  อาจารย์ ไปราชการ อบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยการสอนภาษาฝรั่งเศสจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ณ  ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4  - 8 ตุลาคม 2554
6.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อ.สุชาติ  คำบุญชู รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อ.อาทิตย์  วังนัยกูล และนายปฐม  บุญยรักษ์  พนง.ขับรถ ไปราชการ อบรมเรื่อง เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถานภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2554
7.ผศ.จักรกฤษณ์  สำราญใจ  ไปราชการ เป็นวิทยากรเรื่องการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2554
8.ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  คณบดีคณะครุศาสตร์ ไปราชการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29  กันยายน 2554
9.อ.ดร.ศิรญา  จนาศักดิ์ ,อ.วิวัฒน์  แดงสังวาล และอ.กรรณิการ์  สายเทพ ไปราชการ เรื่องพานักศึกษาจีนไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 กันยายน 2554
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงวน  หมื่นแสงคำ  พนักงานขับรถ ไปราชการรับ – ส่ง วิทยากร ณ สนามบินเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2554
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปราชการ เป็นประธานแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 26 ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2011, 02:59:58 pm โดย pr_jip »