ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครบรอบ 39 ปี วันที่ 9 มิ.ย.นี้

(1/1)

pr_lpru:
กำหนดการ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  (ครบรอบ 39 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
วันพุธที่  9  มิถุนายน  2533    ณ   บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธง
...
           เวลา  06.30 น.    - พระภิกษุสงฆ์สามเณร  83  รูป ฉันภัตตาหารเช้า  ณ ห้องประชุมบัวตอง
 เวลา 07.30  น.  -  คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   
                                แขกผู้มีเกียรติ ศรัทธาประชาชน  พร้อมกัน ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์                                 
                                (หน้าเสาธง)  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
       -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย บนลานอเนกประสงค์
       -  พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล
       -  ประธานในพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
       -  ประธานในพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์
       -  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา, คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
                                นักศึกษารับพรจากพระสงฆ์
    -  นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณร  83  รูป รับบิณฑบาต
                          - เสร็จพิธี


                                 ---------------------------------------------------

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version