สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวข้อ

<< < (8/8)

[1] เปิดแล้ว การอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553/1

[2] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้สื่อ eDLTV และหลักสูตรต่างๆในวันที่ 5-6กรกฏาคม 53

[3] ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งการอบรม Internet เพื่อการศึกษา รอบสุดท้าย 19 มิ.ย 53

[4] ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้ารับการอบรม Internet เพื่อการศึกษา

[5] การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำe-Learning แก่คณาจารย์ประจำปีงบประมาณ2553

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version