สอบถามปัญหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] เกรด เทอม 1 /54 ออกเมื่อไหร่ค่ะ

[2] การรับปริญญา

[3] สาขานิติศาสตร์

[4] การใช้ wireless บนอาคารเรียน

[5] เกี่ยวกับการจ่ายค่าเทอม

[6] เรื่องค่าเทอม

[7] สอบถามการเบิกค่าเทอมสำหรันศ.ที่เรียนได้เกรด ๓.๕๐ขึ้นไป

[8] อยากเปลี่ยนสาขา

[9] โอนเกรดไปเรียน ราชภัฎเชียงใหม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version