ผู้เขียน หัวข้อ: กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาน้องใหม่และชมการแข่งขัน Neat Project 3  (อ่าน 3544 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
 
     กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาน้องใหม่และร่วมชมการแข่งขัน Neat Project  3
 วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม นี้

                   กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง   กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๕ และกิจกรรม Neat Project ๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย และลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง)   โดยในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น.  จะมีการประกวด Neat Project ๓  ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาภาคปกติ ที่คณะต่างๆ ส่งมาร่วมประกวด  เพื่อเป็นเกียรติในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยฯได้เกิดความตระหนักในการแต่งกายได้อย่างเหมาะสม ถูกตามระเบียบการแต่งกาย รวมถึงเป็นการพัฒนาตน และปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อันจะนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยด้วย                   
                  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์  นักศึกษา ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม และให้กำลังผู้แทนนักศึกษาคณะต่างๆ ที่เข้าร่วมประกวดนิสโปรเจค  3 โครงการ Neat Project ๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ  ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง)           
           
                       สำหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นักศึกษา/นักกีฬาเข้าแถวพร้อมกันที่สนามฟุตบอล , เวลา ๐๘.๓๐ น.  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง –พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา , นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ , ประในพิธีกล่าวให้โอวาทและทำพิธีเปิดการแข่งขัน , พิธีเชิญธงประจำมหาวิทยาลัย , ธงประจำคณะ ขึ้นสู่ยอดเสา , การแสดงของนักศึกษา ปีที่ ๑  ทั้งหมด , การประกวดลีดเดอร์ , กองเชียร์ แต่ละคณะ , เวลา ๐๙.๓๐ น.  เริ่มการแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ , เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน      -ชักเย่อ , วิ่งกระสอบ , วิ่ง ๑๑ ขา , วิ่งเปี้ยว  และเวลา  ๑๖.๐๐ น.  เริ่มกิจกรรม Neat Project ๓   - นักศึกษา / นักกีฬาเข้าแถวพร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์ , วงดนตรีบรรเลง , ประธานกล่าวเปิดงาน /  มอบรางวัลกีฬาน้องใหม่ , เปิดตัวพิธีกร( MC) เล่นเกมส์  แจกรางวัล ,  เปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวด Neat  Project ๓  ทั้งหมด ,  เล่นเกมส์ แจกรางวัล , ประกาศผลผู้ประกวดที่เข้ารอบ ๒๐  คนสุดท้าย , วงดนตรีบรรเลง ...เสร็จกิจกรรม
                กองพัฒนานักศึกษา  จึงขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ทุกท่าน ทุกคณะ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๕  (Freshy  Games) และขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกคณะร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
 
                                                        -------------------------------------
                                                 
                                                                                  กพน.มร.ลป. - ข่าว
                                                                   22 กค. 55