ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต์ในประเทศ
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตhttp://www.etda.or.th/internetuserprofile2014/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version