ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRUNEWS 56

ประจำเดือนตุลาคม

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-01-1-7-10-56.pdf


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(02)-8-14-10-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(03)-15-21-10-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(04)-22-28-10-56.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version