ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมส่งผลงานวิจัย โครงการให้ทุนวิจัยองค์

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
 เนื่องด้วยมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา  ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมส่งผลงานวิจัย โครงการให้ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท  กระผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัย ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยฯ ให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ และเพื่อผลงานวิจัยในครั้งนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป ทั้งนี้กระผมได้แนบไฟล์รายละเอียดโครงการวิจัยตามที่แนบมาครับวุฒิ ศุภชัย เกื้อกลิ่น
ผู้ประสานงานโครงการให้ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย
มูลนิธิธรรมดี
02 685 2255 ต่อ 2246,2216 / 091 401 4152
--

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version