ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  ผู้สนใจติดต่อสอบถาม  และสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ  สำนักเลขานุการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  อาคารเอนกประสงค์  1  ชั้น  6  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์  หมายเลขโทรศัพท์  0-2613-3604 , 0-2613-3605  และ  http://www.gvc.tu.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2555 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/news_55/June/scan-250655.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version