ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญร่วมหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ (City Hubs / สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ด้วยบริษัท City Hubs และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับอนุมัติจัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555 จำนวน 3 หลักสูตรดังนี้
(รายละเอียดหลักสูตรพร้อมค่าลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรตามไฟล์เอกสารแนบ
หรือในเว็บไซต์ cityhubs . net)

1)   สร้างและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 1), 23-24 ก.ค. 55
2)   สร้าง E-Book และ ePub มืออาชีพด้วย Adobe Indesign (รุ่นที่ 1), 25-26 ก.ค. 55
3)   สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access (รุ่นที่ 2), 27-28 ส.ค. 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดและการสมัครอยู่ในเอกสารแนบ
หรือสามารถคลิกที่เว็บไซต์: cityhubs [dot] net 
**ลิงค์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบไวรัสแล้ว ยืนยันความปลอดภัย**

รายละเอียดการอบรม
http://www.lpru.ac.th/news_55/June/new_250655/training_course_ku.pdf

เอกสารอบรบ
http://www.lpru.ac.th/news_55/June/new_250655/Poster.pdf

เอกสารปชส.
http://www.lpru.ac.th/news_55/June/new_250655/PR.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------
สถานที่อบรม ณ อาคารศูนย์มัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบ) เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำเนื้อหาที่ได้มาประยุกต์ใช้งาน พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบงานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version