ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด แจ้งกำหนดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด  ได้มีมติกำหนดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินรายเดือน  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555  เป็นต้นไป(เอกสารแนบ)

รายละเอียดข่าว
http://www.lpru.ac.th/news_55/June/Scan-210655.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version