ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

toshiba ขอเชิญร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
กลุ่มบริษัทโตชิบา  ประเทศไทย  ได้จัดโครงการประกวดศิลปกรรม  “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”  โดยมีวัตถุประงค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวงการศิลปะของไทย  ให้กว้างขวางออกไปทุกท้องที่  โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  15  สิงหาคม  2555 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่
 www.toshiba.co.th หรือ www.facebook.com/ToshibaThailanClub

http://www.lpru.ac.th/release_party_lpru/?p=842

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version