เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน

ขอร้องคณะมนุษย์/////nakkalon

(1/1)

Nakkalon:
ขอร้องคณะมนุษย์ เรียกร้องขอเกรด อาจารย์ สุวรัฐ ให้ส่งเกรด วิชา ความจริงของชีวิต โดยเร็วนักศึกษาจบเทอมนี้ เดือด ร้อนมากๆ ขอร้องให้ มหาวิทยาลัย บุคคลากรที่ได้รับรู้หรือพนักงานที่ตอบรับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ทต์ทางมหาลัย ช่วยติดต่อด้วย นักหศึกษาที่เรียนเทอมสุดท้ายจะจบแล้วเดือดร้อน

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
คับ จะแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ รับทราบข้อความดังกล่าว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version