เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน

อยากทราบเรื่องการลงทะเบียน

(1/1)

Nakkalon:
อยากทราบว่า เราจะลงทะเบียนเรียน พื้นฐานมนุษย์ แทน เลือกเสรี ได้ไหม หน่วยกิจ ตรงกัน คือ 3 หน่วยกิจ
ช่วยตอบด้วยน่ะครับ 

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
นักศึกษาสามารถสอบถามหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้เลยคับ

 กองบริการการศึกษา
 งานหลักสูตร
 ทะเบียนและประมวลผล

 054-237399 ต่อ หน่วยงานที่ต้องการทราบรายละเอียด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version