ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRUNEWS 64

ประจำเดือนมิถุนายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
วันที่  29 มิถุนายน 2564
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(29-06-2564).pdf

วันที่  25 มิถุนายน 2564
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(25-06-2564).pdf

วันที่  22 มิถุนายน 2564
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(22-06-2564).pdf

วันที่  18 มิถุนายน 2564
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(18-06-2564).pdf

วันที่  15 มิถุนายน 2564
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(15-06-2564).pdf

วันที่  11 มิถุนายน 2564
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(11-06-2564).pdf

วันที่  8 มิถุนายน 2564
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(08-06-2564).pdf

วันที่  4 มิถุนายน 2564
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(04-06-2564).pdf

วันที่  1 มิถุนายน 2564
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(01-06-2564).pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version