ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-February-020254.pdf

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศิลปวัฒนธรรม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-February-070254-1.pdf

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๔ ชั้น ๒ และชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-February-070254-2.pdf

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกองพัฒนานักศึกษา
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-February-070254-3.pdf

เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งบานประตูห้องเรียน อาคาร ๑ และ อาคาร ๗
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-February-100254.pdf

cocore:
 ;D ;D

goldenmap99:
 :) :) :)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version