ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน มกราคม 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประจำเดือน มกราคม 2554
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-jun-54-110154.pdf
เรื่อง ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Cancel-280154.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version