ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน ธันวาคม 2553

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
มร.ลป ประกาศประกวดราคาเช่าการให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดำเนินการเรียบร้อย
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-Dec53-021253.pdf
มร.ลป ประกาศประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(มัลติมีเดีย) จำนวน 26 ชุด  ดำเนินการเรียบร้อย
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-Dec53-03-111253.pdf
มร.ลป ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลุกข่าย จำนวน 26 เครื่อง ดำเนินการเรียบร้อย
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-Dec53-04-111253.pdf
มร.ลป เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาจารย์แบบบ้านเดี่ยว จำนวน ๑๐ หลัง  บ้านแฝดชั้นเดียวจำนวน  ๑๐ หลัง และห้องแถวชั้นเดียว  จำนวน  ๑๐ ห้อง  จำนวน ๑ หลัง  จำนวน  ๑ งาน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-Dec53-281253.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version