ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  (อ่าน 1432 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1  คำสั่งไปราชการ  2073/2562  อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา  ไปราชการเพื่อประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ณ  ห้องประชุมโรงแรมตรัง  วิสุทธิกษัตริย์    กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  24-26  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!mURnXKoa!QAbPvAYm59VUTiqNs1r2HsXOoZMqvXMwSOElOk7-0MY

2  คำสั่งไปราชการเลขที่  2074/2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์   สายสี    ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการ  สพ.  ประจำปี002562   ณ  โรงแรมรามา  การ์เด้นส์    กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  18-20  กรกฎาคม  พ.ศ.2562

3  คำสั่งไปราชการเลขที่  2042/2562  รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่1/2562  ณ  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.2562

4  คำสั่งไปราชการเลขที่  2043/2562  นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  ไปราชการเพื่อไปรับ-ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อมาเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ครั้งที่  9/2562  ณ  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในวันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ.2562

5  คำสั่งไปราชการเลขที่  2050/2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  และคณะ  ไปราชการเพื่อไปบันทึกเทปอาศิรวาท  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!2AJDjQiK!CkVb5oN7jROZNcD2UaW-zqvLjEA7iND69-H5_T2XovU

6  คำสั่งไปราชการเลขที่  2051/2562  รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อไปบันทึกเทปอาศิรวาท  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!nAIjwApR!YFsrDo8QHQp9uXlbnlUQIo4Kuu8cEMNJllfnFHqFb2Q

7  คำสั่งไปราชการเลขที่  2053/2562  นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  รับ-ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิสภา  เพื่อมาเข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่  7/2562  ณ  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!CBYTxIhL!ArMaBKgpvB6Pw63BdIO9paTvAv0ILGC5yPEHbpxt7fY

8  คำสั่งไปราชการเลขที่  2058/2562  นางสาวอลิศรา  ศรีกระจ่าง  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมกิจกรรม  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน  และร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานโครงการฯ  ณ  Hall4  อาคารอิมแพ็ค  ฟอรั่ม  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  12-16  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!uQZlGIbR!AeZLvHUp6pWUqNwuV7MEYyH1msXS9pv5nTIRzVmPpnY

9  คำสั่งไปราชการเลขที่  2059/2562  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน  และคณะ  ไปราชการเพื่อยื่นหนังสือขอขยายคำชี้แจงต่ออัยการ  กรณี  นางสาวนฤดี  มาปลูก  ณ  ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!rIQnDQKI!8iFTkqiPTxvgmcJeDzv8T6AC0zNzSTU1FTAb-7Mh-mw

10  คำสั่งไปราชการเลขที่  2060/2562  นางสาว  รุจิราวัลย์  แลงอินทร์  และคณะ  ไปราชการเพื่อไปรับ-ส่ง  ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2561  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  5-6  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!qMBBxIyQ!0L0pkKEZGjQmqhhmmERZKLFf2MHMCuMhrBD01gfMe8o

11 คำสั่งไปราชการเลขที่  2062/2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลละแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของรัฐ  ครั้งที่  1/2562  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น2  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดชียงใหม่  ในวันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!PUBjBYaT!6sF1eW8BP2OnbbbBoXQt98O-Bz508yu8LUrUucF0Oco

คณะครุศาสตร์
1  คำสั่งไปราชการเลขที่  528/2562  นายวิทเอก  สว่างจิตร  ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยรายพื้นที่  ณ  ห้องประชุม  ชั้น 8  อาคารวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  20-21  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!WJAnhQrK!oetPv_GGtxK-GGdSa5LD2FLIu-eY4eAaAxYKNjkOQas

2  คำสั่งไปราชการเลขที่  529/2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  14-17  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!TNQDQYKZ!2ClAGevtWXl0kPqvr-mW-qWF5kLaAPZl7TCjXBy8fMQ

3  คำสั่งไปราชการเลขที่  530/2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  ระหว่างวันที่  18-21  กรกฎาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!qZABHKpI!GkAlU0oYi8Sx8r1yu4b8RixL5avP-KRwBwpc78F3Nlc

4  คำสั่งไปราชการเลขที่  531/2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์  และคระ  ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันโครงการ  "ธนชาตริเริ่ม  เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย"  ครั้งที่  48  ประจำปีการศึกษา  2562  ณ  อาคาร  4  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  20-22  กรกฏาคม  พ.ศ.2562
https://mega.nz/#!3VA1HQAC!cgotaIcVx2BZYwgy8VQWNoOkxCkljodVKfWNXoNaqOg

5 คำสั่งไปราชการเลขที่  532/2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล  และคณะ  ไปราชการเพื่อประชุมนำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะโดยบูรณาการแนวคิด  CCR  ณ  ห้องประชุม  สกสว.  กรุงเทพฯ  ในวันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.2562   
https://mega.nz/#!jZBlgYiC!cd8NWUjvAtvgTs6moFMw2LF1QiDBVW5hrAivd3h015s

   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2019, 09:19:20 am โดย Pr_hom »