ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRUNEWS 62

ประจำเดือนมิถุนายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
 ปีที่ 7 ฉบับที่ 38
ระหว่างวันที่  18-24 มิถุนายน 2562
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news62/lpru_news-(07-38)-18-24-06-62.pdf

ปีที่ 7 ฉบับที่ 37
ระหว่างวันที่  11-17  มิถุนายน 2562
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news62/lpru_news-(07-37)-11-17-06-62.pdf

ปีที่ 7 ฉบับที่ 36
ระหว่างวันที่  4 - 10  มิถุนายน 2562
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news62/lpru_news-(07-36)-04-10-06-62.pdf

 ปีที่ 7 ฉบับที่ 35
ระหว่างวันที่  28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news62/lpru_news-(07-35)-28-03-06-62.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version