ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 14 ธันวาคม 2561  (อ่าน 1415 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  3461/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  เเละคณะ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานการเเข่งขันกีฬาของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ "กล้วยไข่เกมส์"  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร  จ.กำเเพงเพชร  ในวันที่่  23-27  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!DRIzyIIR!zoWO5w9dje_nYyWxf2mRmP_bIilFj5D-zevQzHeK4N8

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  3617/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์  พัฒนิบูล  และคณะ  ไปราชการเพื่อนำคณะนักกีฬาฝึกซ้อมการเเข่งขัน  ณ  มหาวิทยาลัยพายับ  จ.เชียงใหม่  ในวันที่  14  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!uUIHkaiC!Pp6YYX-sSE-ld3FXXJzjvKoRY3K2JevbgaJakrrfiu0

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  3619/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พงศธร  คำใจหนัก  ไปราชการเพื่อแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ณ  โรงเรียนห้วยปิง  โรงเรียนอนุบาลวังดิน  โรงเรียนบ้านปวงคำ  และโรงเรียนบ้านห้วยต้ม  จ.ลำพูน  ในวันที่  21  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!GRBVmajQ!_Na5XFXA-2S-1I5SiD_BQv_s2tjyM6i1sRJm_ocX5f8

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  3620/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พงศธร  คำใจหนัก  ไปราชการเพื่อแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านเเม่ตืน  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  เเละโรงเรียนบ้านหล่ายท่า  จ.ลำพูน  ในวันที่  24  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!KAAXwQYB!NEwX5QoqNEM8Yc4KJdNWWkX8FhzbBrHZsJv6Hv32MVo

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  3625/2561  นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน  และคณะ  ไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลการเเข่งขันกัฬาเยาวชนเเละประชาชน  ณ  สนามกัฬากลาง  จ.ลำปาง  ในวันที่  16  ธันวาคม  2561

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  3625/2561  นายปรีชา  ไชยโย  เเละคณะ  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานด้านสวัสดิการ  ของพนักงานมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์  ณ  มหาลัยววิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์  จ.อุตรดิดถ์  ในวันที่  17  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!bNJFWSIS!RF1MpZj8OK26S-ttMCtX_6t9PawAgrq5MX35WoC3iYY

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  3632/2561  รองศาสตราจารย์  ดร.สมเกียรติ  สายธนู  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื้อ(ประเทศจีน) ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน(ประเทศไทย)  ณ  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร  ในวันที่  16-17  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!fIYhBIBJ!zQ2XNzSBd-oD6t834JNZSajav0i3anopl2R41_5wCd4

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  3633/2561  อาจารย์อิจฉริยา  ครุธาโรจน์  และคณะ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื้อ(ประเทศจีน) ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน(ประเทศไทย)  ณ  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร  ในวันที่  16-18  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!PAYFnSDB!Hf-zW-mlO7v4b1z-L94MBhyJBy8m21ReErJntrKR8QY

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  3634/2561  นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  ไปราชการเพื่อไปรับ-ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒฺิ  เพื่อมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  ณ  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในวันที่  17-18  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!LYBBgITR!16aowetUSFvgQy8U-bX7NEbOKup5gaxtmSBDtUgh32c

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  3635/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม  เรื่อง  เเนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหอพัก  สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ณ  โรงเเรมเซ็นจูรี่  พาร์ค  กรุงเทพมหานคร  ในวันที่  21  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!GVQFzapJ!-dSrQQHtcDDedX2Zb1AgudWAFHu4uZIL0_f_-BPwaDcคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  640/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รวิภา  ยงประยูร  เเละคณะ  ไปราชการเพื่อจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวเเละของดีนครลำปาง  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง  ในวันที่  14-23  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!DRYxQagJ!PhFJmTSIP8x0R1LBu5cIQ6QglgxIUVhrAjvOCWQeG7w

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  641/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รวิภา  ยงประยูร  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา  ณ  วังน้ำเขียวฟาร์ม  ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา  ในวันที่  20  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!bcYRhKrb!QAmUwTfM9XIRNgjU2Wc51y0d3UJALCHu9tJVNn-YXicคณะครุศาสตร์

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1156/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เมืองมูล  เเละคณะ  ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอวิพากษ์สื่อการเรียนรู้พัฒนาขึ้น  ณ  ห้องประชุม 212  สำนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กรุงเทพมหานคร  ในวันที่  13-16  ธันวาคม  2561

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1157/2561  นางอรทัย  เลาอลงกรณ์  ไปราชการเพื่อกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อติดตามผลการดำเนินการงานกองทุนคุมครองเด็ก  ณ  โรงเเรมบางกอกพาเลส  กรุงเทพมหานคร  ในวันที่  19-22  ธันวาคม  2561

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1171/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ์  ไปราชการเพื่อกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินทักษะการอ่านออกเขียนได้  ณ  โรงเรียนอนุบาลเถิน  อ.เถิน  จ.ลำปาง  ในวันที่  16  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!PZY1zCxY!AQo6UQ_JhFxflfH0OA7VItXG5YyvhlpjXSZS3DDEl0I

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1172/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ์  ไปราชการเพื่อกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินทักษะการอ่านออกเขียนได้  ณ  โรงเรียนบ้านเวียงยอง  อ.ลี้  จ.ลำพูน  ในวันที่  15  ธันวาคม  2561
https://mega.nz/#!fdQRiAzT!cohcbmUUI10oKjyL0ukdixHQbpWY7LHr4EHkyRxndBI
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 01, 2019, 10:14:04 am โดย Pr_hom »