ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 6 กันยายน 2561  (อ่าน 1776 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


1.  คำส่งไปราชการครั้งที่  2448/2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์  ไปราชการเพื่อมีราชการต้องไปติดต่อราชการเกี่ยวกับการลดตนทุนค่าสาธารณูโภค  ในระหว่างวันที่  5  -  6  กันยายน  2561  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก


2.  คำสั่งไปราชการครั้งที่  2458/2561  นายปรีชา  ไชยโย  ไปราชการเพื่อขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ"ภาครัฐ  เพื่อประชาชน"  ในระหว่างวันที่  13  -  14  กันยายน  2561  ณ  อาคารอิมแพ็ค  ฟอรั่น  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 


3.  คำส่งไปราชการครั้งที่  2451/2561  อาจารย์ปริตต์  สายสี  และคณะ  ไปราชการเพื่อดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานด้นศิลปะและวัฒนธรรมและด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น  ครั้งที่  6  ในระหว่างวันที่  9  -  11  กันยายน  2561  ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์


4.  คำส่งไปราชครั้งที่  2459/2561  รองศาสตราจารย์  ดร.สมเกียรติ  สายธนู  ไปราชการเพื่อไปหารือข้อราชการงานบริหารงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  8  กันยายน  2561  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก 


5.  คำสั่งไปราชการครั้งที่  2466/2561  นายจตุพร  จันทรมา  และคณะ  บุญยรักษ์  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเร่งพัฒนาภายใต้โครงการยกระดับหมู่บ้าน  ในวันที่  6  กันยายน  2561  ณ  พื้นที่อำเภอเถิน  และอำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง


6.  คำสั่งไปราชการครั้งที่  2441/2561  นายปรีชา  ไชยโย  ไปราชการเพื่อขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่องการเผยแพร่แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่  12  ในวันที่  7  กันยายน  2561  ณ  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  จังหวัดเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์

1.  คำสั่งไปราชการครั้งที่  0423/2561  นายเกษตร  วงศ์อุปราช  ไปราชการเพื่อกำหนดการประชุมสัมมนา  เรื่อง  กระบวนทัศน์ใหม่ในการยกกระดับคุณภาพการผลิตครูในยุด  thailand  ๔.๐  ในวันที่  18  -  19  กันยายน  2561  ณ  ห้องจูปิเตอร์  แกรนด์คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร 


2.  คำสั่งไปราชการครั้งที่  0824/2561  ดร.กิตติยา  ปลอดแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อกำหนดจัดโครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน  EPUB  3  ครั้งที่  2  ในระหว่างวันที่  8  -  10  กันยายน  2561  ณ  โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่