ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  (อ่าน 1605 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 11:19:01 am »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1301/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันสรวง  อุดมพุทธิเมฆากุล และคณะ ไปราชการเพื่อรับ – ส่งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
https://mega.nz/#!PMITzArR!JpIzsIUvDdahRDnsWQeGzAk6Z-AbeoZDYBUnsSrF4W8

2. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1308/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  ลางคุลเสน และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (Basic CPR) ณ โรงพยาบาลเขลางค์นคร – ราม วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
https://mega.nz/#!HFZnyS5C!teqUOfrJg5at8cnY0L_lXvi6zbfygpTXNp5U3y4hcQk

3. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1309/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูล และคณะ ไปราชการเพื่อหารือและเสนอเล่มปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครูต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
https://mega.nz/#!iJZRySjB!mGu23AbMfz2giAG946KSB_Bi5AQL67t33hsB0uqc3h0

4. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1312/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การจัดการศึกษาตามแนวชายแดน ณ โรงแรมเดอะมันตรินี่ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2561
https://mega.nz/#!XIYlzYoZ!LRcJJmEl1TRsOB7slQbBgkiB57z2tdixPmwFsXhpYccคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0255/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา  ยงประยูร และคณะ ไปราชการเพื่อจัดอบรมโครงการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการสร้างมูลค่าใบยางและดอกยางโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง” ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
https://mega.nz/#!yEA30QTR!_--srSKyWofYe_fDAUdErIsatUFxHdjTPbHZGlnCkR0

2. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0256/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา  ยงประยูร ไปราชการเพื่อจัดโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน ประเมินศักยภาพการนำเศษวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้วมาทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งทดแทนฟืน “อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการและขั้นตอนการนึ่งก้อนวัสดุเพาะเห็ด” ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
https://mega.nz/#!KBRlkSID!x15CaRfPrLhcuPaRewAi55KjD_O1TC1WAi6CkK3oGZE

3. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0257/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ  ห่านจิตสุวรรณ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศผู้เข้าข่ายทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูลี่ พาร์ค และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนทำงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10 – 15 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!vMYxjAZY!ZLXlr0E79oeLTYwBc2mXiELFDVtjL4SYNAsnSnw4fDE