เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน

มีปัญหากับเรกดอาครับ

(1/1)

bankbam1:
คือพอดีว่าคาดคะเนเกรดผิดอะครับ มันเป็น 2.01 เหลืออีก 1 วิชา คาดว่าจะได้D ฉะนั้นจะเหลือ 1.99
ไม่ทราบว่าเทียบโอนรายวิชาจาก มหาลัยอื่นมาได้มะครับ? (Fไม่น่าเอามาคิดด้วยเลย เซง)
แล้วเกรดที่โอนมาเขาคิดเป็น Gpa ได้ไหมครับ ขอบคุณหลายๆครับ
**ไม่อยากเรียนใหม่เลย 3หน่วย ตัวเดียว 4000 บาท

regis:
กรณีที่มีรายวิชาที่ยกเว้นจากมหาวิทยาลัยอื่นนั้น เกรดจะเป็น S คือผ่านเท่านั้น ไม่นำมาคิดค่าระดับคะแนน แต่นับหน่วยกิตค่ะ ถึงแม่ว่าจะยกเว้นจากมหาวิทยาลัยอื่น GPA ก็ไม่เพิ่มขึ้นค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version