ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2561  (อ่าน 1627 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0686/2561  นางพรรณวิภา  บุญมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารระบบพนักงานราชการ  ณ  สำนักงาน  ก.พ.  ระหว่างวันที่  16  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!vMQ2EaSb!GG9yfP_QPthdPNc1cQMe8jGbzkszCcGfnqvyLVGPeoI

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0680/2561  ผศ.ดร.กิตติศักด์  สมุทธารักษ์ และคณะ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2560 ณ  โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  22 - 23  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!SYBggIpD!k_MgFVmvw8_eavpKawO5NzoYgHzHMK_GoxljMKgoE4Y

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0681/2561  ผศ.ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งที่ 4  ประจำปี  2561  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ.พิษณุโลก  ระหว่างวันที่  22 - 23  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!KQxhGKwK!V2vOf8TaI17zPGTd4qDjtmBfh7DAboSP44zgTrNYrmA

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0682/2561  ผศ.นพนันท์  สุขสมบูรณ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่างงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2561  ณ  โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  26 - 27  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!vcxHHKpB!XFNpiepal3TlukBbrEIGBt-FoNZsalsGx0kV5oJqlco

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0676/2561  นายปรีชา  ไชยโย  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา แนวทางการดำเนินการตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  2561  ณ  อาคารอุดมศึกษา  1  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  13 - 14  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!eRIxnDzL!zVfH5g1i_ZMOzqeKlXcbZBFbf-6usLXPCNmV8vugWSw

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0692/2561  ผศ.รัชดาพร  หวลอารมณ์  ไปราชการเพื่อร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระหว่างวันที่  14 - 16  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!6ZYlDJhK!6p6TfGoEn72WzrfDlJWi-RlxcTdXfzAu1fvDYg2Uu9w

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0677/2561  ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  และคณะ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561  ณ  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ฯ กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  25 - 29  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!aBRE3JqB!VQBECfDQTplzeTKSg4Y9ncta8VPIcKalU87_Kj6JyQU

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0675/2561  นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว  ไปราชการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  16  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!nYIl2CyZ!Ajy2Hn3xbNLhbfpeUPHMpqgZcfK318OSR9v2PotOuMU

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0661/2561  ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง  การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์  ณ  โรงแรมแอมบาสชาเดอร์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  12 - 13  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!eJIESKrJ!oNhJCtozjVyfZpb9s0xqPU_ZAWvv_KdzkwNiYM4iEMg

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0692/2561  รศ.สมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  ไปราชการเพื่อร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระหว่างวันที่  14 - 16  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!uMoRxY7Z!CL0ru3GbXJiRZYGyewiNwWO0dR8Z7g9GcAfAlU4M_gkคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0167/2561  อ.ญาดา  ตาเมืองมูล  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  บริษัท สไมล์ ไอที โซลูชั้น จำกัด  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  15 - 17  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!7VogCbCB!u2oBGwTN-I9wXsWe0FJuAtZ7M_oBOzP0M7dH5CZqcDg

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0164/2561  ผศ.ศิริมา  เอมวงษ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  ระหว่างวันที่  18 - 22  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!jYgFgYID!FvW_sCBtgMG743pPAoy50QCmwxmB4_x1Q-_dlHr9NDs