ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 มกราคม 2561  (อ่าน 1815 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0075/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร ไปราชการเพื่อประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 127/2561 อาจารย์ปิยะ  วัตถพาณิชย์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมภาคีประจำปีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม 1 – 4 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ โรงแรมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!XcoyAKqa!-Y0OoEQOYRzv8JVSPJa2eRB3dC5WfMKYP90AmIAc7hQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0128/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!TNJhwbbD!N31HpNs9uCz5DebHrCRBrthpiNzoSr20PRwcSfaeVKU

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0129/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  ลางคุลเสน และคณะ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเพื่อเตรียมต้อนรับองคมนตรี ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 16 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!aIYESIxR!LbB2s_N0Z0qX2rqa1DIE9pICF4y2DFvDQ2epBZAGwPw

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0130/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  ลางคุลเสน และคณะ ไปราชการเพื่อต้อนรับองคมนตรี และคณะผู้ติดตาม ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 18 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!iAQmSYLD!Bwcgh9bTdb5TeyfRlJS38imDJw9XW36pfNotZBFmthA

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0132/2561 อาจารย์ ดร.เยาวเรศ  ชูศิริ และคณะ ไปราชการเพื่อส่งนักศึกษาไปขึ้นเครื่องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม SEA-Teacher รุ่นที่ 5 ยังต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!GI5zjCSA!9utmEPdwlRaIYlLu0f-dKNGgSLW9qnV6lfdKG-lkbEg

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0133/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา ไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ช้างเผือกเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!HNRV3bCK!gnqMLIWxzpVr2luD-qqKYWEyjLS6Byun6Agxy2wA-Pc

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0146/2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู ไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ช้างเผือกเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!LQBGXQ7I!bMFQXX9b_xNB4jTrWA4u556lNvWmZwNxeXdElxoukNw

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0147/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!TI5kQLhL!Xh_RIk_-LjHt2w3HYB5Nn4fbvKXHgLXyHjNjNQ9IDa8

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0149/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร  หวลอารมณ์ และคณะ ไปราชการเพื่อต้อนรับองคมนตรี และคณะผู้ติดตาม ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 18 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!jRQy2DgD!ki4rwfDV6OMsu-UAntUwo1Wrh2dg_UWU-DNWfl4ERu8

11.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0150/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา และคณะ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 18 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!nMgShJqI!T9-xtPSz11ovvYFgZdsmbqah2S9LpVfQQDZ2-1J9O9Y

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0154/2561 นางมนัญญา  สายปินตา และคณะ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เตรียมต้อนรับองคมนตรี ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 18 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!GAg2yCpa!fD0Ix0AD8u21pTq8_bv9YKAWby8I1AN-kdkgbn6eUxU


คณะครุศาสตร์

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0070/2561 นายสมบัติ  คำมูลแก้ว ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) และโรงเรียนธงชัยวิทยา จังหวัดลำปาง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
https://mega.nz/#!yNA1zDab!ML806qRuiox2eDuoi6GPNGPzVedqjjq4WN_qhsxNrnw

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0071/2561 นายสมบัติ  คำมูลแก้ว ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
https://mega.nz/#!DZp3TCzC!Brn2AdixLxtAzYrU8VcrloQ13O7_eLeFGkN28J9my7c

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0072/2561 นายสมบัติ  คำมูลแก้ว ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) และโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) อำเภองาว จังหวัดลำปาง วันที่ 2 มีนาคม 2561
https://mega.nz/#!WBgFjTAD!1hBnmtZkVS7Hph94RzghH1Xl0mcj6E8Mg4cGJMCa_co

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0073/2561 นางสาววิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
https://mega.nz/#!XIA11IrY!iebBFrbDJvbJ7zgFXiqf9MPGA_m_xK6nld1Rr3-SZkA

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0074/2561 นางสาววิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
https://mega.nz/#!7IBllSRa!33EctQpsUq2YhQafF3ja0pvsXS2xws2uWZOHV-uAAgY

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0076/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ์ และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงินและบัญชี และการพัสดุ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!idRCVLrR!_clZnh0_t8jcE8WsDIY_7edE_m_LE7_YvmfCdxmkvdw

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0077/2561 นางสาวธนาพันธุ์  ณ เชียงใหม่ และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2561
https://mega.nz/#!rIACSLJQ!s2Sm0Shf9dqmui6NB_-hcPCtEs2xpfy0UQMtPS44Rrc


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0555/2560 อาจารย์ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!aIJwCTJb!iRTh9Xyi2_bTvDeXBFwnSJozhgglmCV3zfg5YTKw_CA

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 001/2561 อาจารย์ภาคภูมิ  พิชวงค์ และคณะ ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง วันที่ 12 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!2MxQHJDb!sPISrQ9mqntEeT-0K0-6PXu0D9coOHYiRAXg2ZB-dnA

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 002/2561 อาจารย์สรัญญา  บัลลังก์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561
https://mega.nz/#!uUplBBYR!69is8iBYeoBxqnQs74yNLa_sBEHQqZ2WjWribLSoV80

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 008/2561 อาจารย์ศรัณยา  สินพาณี และคณะ ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง วันที่ 12 และ 15 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!yUQ0jYhI!iKwy88Efg9DFFYCE87ZInqMLLkZdVfkEUQElELtYkMw

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 009/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 19 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!WdxTSAxD!DUJ2HRSrN0dCncG5t3euEbilaCa4V18kKwb6Q6Lmgag

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 010/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (แนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายแบบมีส่วนร่วมของผู้สู่อายุ ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา) ณ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 12 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!nRpHmB7R!2TUwCfrVxst31_zo0r9NFZuV0y9uBJYadIxziA3SN3M

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 011/2561 อาจารย์ศรัณยา  สินพาณี ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนแผนธุรกิจเพื่อปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค Thailand 4.0” ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!ScRUQSxD!P45q1xD1uvHEldPaIk4P4Ivc-2HNNFlFoobwiaWrxog

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 012/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน และคณะ ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา โรงเรียนแม่พริกวิทยา และโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง วันที่ 22 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!jZBxRAqQ!ZQcLYd6mDZmJKlinHu8gvM7fqCiu5HJQfQto9L8WFAI

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 013/2561 อาจารย์ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมซีมอร์ โฮเทล จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน วันที่ 15 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!vRgS1SaB!QHDfYKOHQmrblKeZ7eWFdpC6nLnnTrF1QAC36GPhr_4

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 014/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น) ณ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันที่ 29 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!Gdp3XJiA!45dWwiZRqIUAzIgwbXqmQMcpMNq8TpzfsMPBg4kq-qk

11.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 015/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (แนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา) ณ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 26 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!qJJVyRSB!xHFqpQ1X6tr0ngROj63hz4EmYP-XgbegBV0eJpod4hw

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 016/2561 อาจารย์ขจรศักดิ์  วงค์วิราช ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตร อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
https://mega.nz/#!CMQjmShb!Yo6thX8bRyfTzLqrK-tGbpy3-4VXGynevwc1cKgzkOg

13.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 017/2561 อาจารย์ขจรศักดิ์  วงค์วิราช ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาแม่ตืน และบริษัท เอ็มซีเอส ไมนิ่ง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!nUxWGS4Y!yJ7G1hriagps4iltLmiTY1oWwoHaAHxIxRjC4JWhIp8

14.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 018/2561 อาจารย์ขจรศักดิ์  วงค์วิราช ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 25 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!OVpXjaQL!MepNXnOucIyvJHKQzsxY1ai_AJh-nhPyD-Ro3y1WPIA

15.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 019/2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ และบริษัทมายด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!3FIzCQLL!l0yZHbokWvBLyAs6HopLVfdCQoVSXAJ1z1_reiOZ67A

16.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 020/2561 อาจารย์ ดร.อาชวิน  ใจแก้ว ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (แนวทางการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของตำบลแม่สุก) ณ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 10 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!bQYBQKiC!FAAcMOqXRt_2HZ-90Zs9sEUYoua3FKINUGHGQcHrb3s

17.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 021/2561 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมแสงทองรีสอร์ท จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!iZYFGSJC!wX0Z4S0YW6q34ARYSR3YfsnHZLBB-kHxPhg3ghqhRbY

18.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 022/2561 อาจารย์ชุตินิษฐ์  ปานคำ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ ณ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 12 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!zZZyCYKL!GfjrquQ2QYtWdelLVOACLujt1cyyYg4E1UO_XYpl_p8

19.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 023/2561 อาจารย์ชุตินิษฐ์  ปานคำ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 19 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!DEhgjBDB!XmQSyp7Bq6Q72RAGXwGh7CWWDLyurfmkesJR0542dTU

20.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 024/2561 อาจารย์อุษา  โบสถ์ทอง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัทสยามสื่อสาร เวิล์ด จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!HRAFHC7C!RSPhQHXxkCNDhxt9lDYL7oGOsSjtsGuw4Fu6PzPW85I

21.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 025/2561 นางสาวรุจิราภรณ์  แสงอินทร์ และคณะ ไปราชการเพื่อรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!3BpmzbaR!Qcp68uwv5IfLGHrZVrTP2mPYSG6cgS-ZPNOxOTTl2jI


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 027/2561 นายวรพล  คณิตปัญญาเจริญ ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์/แนะแนว หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 15 มกราคม 2561

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 030/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์  หิรัญชาติอนันต์ ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์/แนะแนว หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 18 มกราคม 2561

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 031/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์  หิรัญชาติอนันต์ และคณะ ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์/แนะแนว หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 19 มกราคม 2561

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 034/2561 นายวรพล  คณิตปัญญาเจริญ และคณะ ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์/แนะแนว หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 035/2561 นายวราคม  วงศ์ชัย และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัย “นวัตกรรมการสร้างความตระหนักในการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่” ณ เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันที่ 17 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!rVhEyI6D!koqrusgVaepv-1H8q-PyYctw41xODp4BRtZu6K3fYx0

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 038/2561 นางสาวณิชา  นภาพร  จงกะสิกิจ และคณะ ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานกิจกรรมเปิดบ้านนารีรัตน์ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วันที่ 18 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!vNQmUDRT!edoHvWLFYT6Ln1L2eAE3nEJNFAXry50zCgJEbfNmA8s

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 039/2561 นางสาวณิชา  นภาพร  จงกะสิกิจ และคณะ ไปราชการเพื่อนำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ออกศึกษาดูงาน ณ บริษัทมะนาวซอฟต์แวร์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!PEozVToD!jx9q486k7xFL4qDdymM1WE2bm62n8uQiNVzqqWXHU7A


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 05/2561 นายวีรศักดิ์  ของเดิม และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) เพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน ณ บ้านม่อนฝ้าย ถนนป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!bFISUJQL!pTIqFTBLIQQ-uKSdiUg0cp4PZGxrpTKbce1uiYlrCDo

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 05/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์  พัฒนิบูลย์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงรายวิชาลำปางศึกษา “กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา” การบรรยายเรื่อง “สีสันชีวิตนายห้างป่าไม้” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร ณ บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 20 มกราคม 2561
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 17, 2018, 10:10:47 am โดย Pr_hom »