ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 17 มกราคม 2561  (อ่าน 1701 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0108/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  ฮั่นยะลา ไปราชการเพื่อเข้าร่วมลงนามสัญญาจ้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!LRgEDRxa!JSFp1w17ZUgRnDxy-cON-EMeXZFI1Zj6fpdO9BhhOjM

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0109/2561 อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์ และคณะ ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในกิจกรรมเวทีติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง” ณ ท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561


3.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0110/2561 อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์ และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ อำเภอเกาะคา เพื่อดำเนินกิจกรรมเวทีติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง” ณ พื้นที่ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!jcAC2ZoT!wrktDPrtRv7bzuf7ckbefQ8vjHsu0N-87GrGLt5pJhk

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0111/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา และคณะ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีดำเนินการมาตรฐาน ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ กองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!yN4Uha5S!tUl-j-B2k3iU2ng-nKZhk6uRaXKWV0yampqgFYxRVNc

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0112/2561 อาจารย์ปริตต์  สายสี ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทยฯ และสัมมนาทางวิชาการนานาชาติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ความเชื่อทางศาสนาและศรัทธาที่สะท้อนผ่านภูษาอาภรณ์ และร่วมพิธีประกาศสันติภาพโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!PUQj0IbI!WbS0XmonT8lzSBThRuukqrCKOpKQDYCVLNKg1vplz8s

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0125/2561 นายบรรจง  สมศรี และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อมบัณฑิตจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561


คณะครุศาสตร์

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0061/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา  เมทนีธร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง วันที่ 17 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!HNQR3RrD!iW8nND81gCiEFGEaToaxh0u2Zj8sIOEUzYQvpEXa_BM

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 62/2561 ดร.ปริญญภาษ  สีทอง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ กศน. อำเภอทุ่งเสลี่ยม และโรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!aZQ1DRRB!XSeHVxDePIzCQHnxf_SgCUhev4C6qDaCA6XEygxru5M

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0063/2561 นางสาวสุวรรณี  เครือพึ่ง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านแม่ตา และโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 17 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!mNokBLTJ!fGT-9b10jn_QRz-T3K6YASA49uIAsNJPxX_WIn4Oehc

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 0065/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัย ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดลำพูน และโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!GMpjVBrC!AkYPsc6-LlFH51IN6BVBo53b2WGBuMPyFy1Vfb7mKY8

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 66/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และโรงเรียนอนุบาลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2018, 11:35:38 am โดย Pr_hom »