ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงวันที่ 11 กันยายน 2560  (อ่าน 2130 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงวันที่ 11 กันยายน 2560
« เมื่อ: กันยายน 15, 2017, 10:27:48 am »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 2463/2560  นายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้ ไปราชการเพื่อรับ-ส่ง นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร และนายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 10/2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!CMRxHT4B!mYd8QG3pWgcs1aighZzVCxtAigvHJTayWXmsNMYUyq0

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 2466/2560  อาจารย์ณรงค์ คชภักดี ไปราชการเพื่อประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นเครือข่าย C-อพ.สธ. เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมผ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!zNoVjAgA!PXFlIqobYoNJBaCmhvcYibauLFKjMghEzyTKbFUGtLw

3.  คำสั่งไปราชการเลขมรา 3480/2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  ฮั่นยะลา และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน ในวันวิชาการเวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!rUh1AIjR!lbFnWCUc04Cj3x0d0UgfCyFuxk9tTLzv0QvbgpvkxYA

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 2479/2560  นางสาวศิริขวัญ วาวแวว ไปราชการเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!2RJkzLwK!JeioZbUXX-UdUd2eK_Nd-4erz8F-fC7cVKkDS4-_1mg

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 2477/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560
https://mega.nz/#!HAwDnBJC!CpwTl_XDhpQ5msBVt6_66LfApc82-xQqHeZDh6je0Yg

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 380/2560 รองศาสตร์จารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น การพัฒนากองทุนหมู่บ้านในการฝึกอบรมร้านค้าประชารัฐ โครงกาีรยกระดับร้านค้าต้นแบบประชารัฐ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 ในวันศุกร์ ที่1 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!qRwU2A6R!zZ4pgNYOORZ-ynXM14wTIsG6Ayjdh2Deig48bK98KzA

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 381/2560 อาจารย์ดร.สุเทพ ทองคำ ไปราชการเพื่อทำการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในวันที่ 4 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!iJR10bgQ!lUwyMnCmhqd-HxPK_TZuwPBOtm1cxvefo_LIHO5cdRM

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 384/2560 อาจารย์กนกอร ศิริฐิติ ไปราชการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเขียวมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!eAJAwKKI!Y4Uz6LM2mDxUqnGdwoxvQlN4dwqIs99yHQjdGybv8Zk

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 386/2560  อาจารย์ดร. ศิรญา จนาศักดิ์ และคณะไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนและนักศึกษาไทย เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!ONZjyZKD!7Wq3TS40WgRCE-Gw4N9mN0xnek69LC5R1A0eQsK7mnY

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 388/2560  ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ และคณะ ไปราชการเพื่อนำนักเรียนไปแสดงความสามรถทางด้านวิชาการ เพื่อประสงึค์ร่วมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!DIIknCoT!fWN3Dc9Xmaj3e2P4uBqPJo0EJhAmNw9cNXNOhw09nAw

11.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 391/2560 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมและเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560https://mega.nz/#!rdBCmJgI!K2hn2O0B7hif28NRW6sqnimfgcwPo6IfC-R46gBmn9w

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 2465/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ Thai jo 2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!XYRD1SDL!Vi5yGG9mas9YboWkmZOs6MDGUYfycWdvJ2HJcM7y6bQ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2017, 09:14:04 am โดย Pr_hom »