ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 5 กันยายน 2560  (อ่าน 2202 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่่ 24327/2560 ผู้ช่ายศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ และคณะ ไปราชการเพื่อกำหนดจัดประชุมคระกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรรทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 18-20 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!qZhSyKTS!p1AmtV4CaNHw2fFn6aQVPn4uYRJIzdYh6hST_O9Xadk

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่่ 2428/2560 ผู้ช่ายศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ และคณะ ไปราชการเพื่อกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!LBRRTLIK!3iip_CDPNfwGaRRqIWx5JunBp85Vte04mHCi68N0IN8

3.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2403/2560  ผู้ช่ายศาสตราจารย์ เอกรัฐ อินต๊ะวงค์ศา และคณะ ไปราชการเพื่อไปติดต่อเพื่อขออนุเคราะห์ข้อมูล ในการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพในงานจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ 4 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!iNZHzR5D!jxkbnTFaCfQnDt66DvH459MCXdsmb2J8nNBt1R4N7gI

4.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2405/2560 นายวรากร เนืยนทอง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!uR4QQBza!xAfFn_f3i7pp5zSU6XdzZBHi-iCNsmWJtIl3dv3q6Vc

5.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2399/2560 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรราการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!zcBkVQrY!F4KtzfJobr26XpoEXjwG-2kAy2qNJpQP1lwXXOv4sf0

6. คำสั่งไปราชการเลขที่ 2414/2560 นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา และคณะ ไปเพื่อติดต่อราชการเกี่ยวกับการจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!WAJBHaAI!53de3xp0j6mJSHRAqIhXI_y9kVIs22aLbmN9JkWTKf4

7. คำสั่งไปราชการเลขที่ 2415/2560 นางสาวเจนจิรา ขุนเทา และคณะ ไปราชการเพื่อออกนิเทศโรงเรียน เพื่อติดตามผลโครงการ ณ อำเภองาว อำเภอเสริมงาม อำเภอห้างฉัตร อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2560และวันที่ 11-15 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!SAgCASyI!PVjMeqXM18R06JrbtKZGHkJJgLTi2na3VU4fk9aLXZo


คณะวิทยาการจัดการ
1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 361/2560 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการจัดงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
https://mega.nz/#!nEQCHC7Q!oRT9WRHuLEF7zotd12U-PaAx5dOGNpHeIP9hatqPgXQ

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 363/2560 อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน และคณะ ไปราชการเพื่อร่วมเป็นวิทยากร โครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มภาคเหนือตอนบน) ณ หมู่บ้าน 11 จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
https://mega.nz/#!fEJGiRQa!CAS_ft5SRWKuwSKCLk3yrHphah3oz0IxYtZWBrd8O4Q

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 364/2560 อาจารย์กมลวรรณ  ทาวัน และคณะ ไปราชการเพื่อร่วมเป็นวิทยากร โครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มภาคเหนือตอนบน) ณ หมู่บ้าน 11 จังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
https://mega.nz/#!PJQwlIJA!KtdgwkrdUIh5VbCGzsulT1m6E3bGHqUrH88He5Nvvio

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 368/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริรสุคันธา ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร ในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 369/2560 อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ ไปราชการเพื่อมีความประสงค์พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พร้อมติดต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
https://mega.nz/#!TMJn0RRa!dEi-ZmbafaSBauSrTmFFeq7ylasgzU7qRWrspv2tbKw

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 374/2560 อาจารย์พรนภา บุญนำมา ไปราชการเพื่อนำเสนองานดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ณ โรงแรมแมนดาริน จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!2Y5ThYYY!WGVFQAs6Ur822HZxuR381OosImhugsHS2pPeYBQc9_Y

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 375/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต ไปราชการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 6-8 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!CcgAiK5A!AkB-SmV4FIrHXKvXVwMejkJ0q40rsPs3fIYAKiYMubY

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 376/2560 อาจารย์วิจิตรา แซ่ตั้ง และคณะ ไปราชการเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รุ่นที่ 52 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 22-25 กันยายน 2560
https://mega.nz/#!vdx3EYRL!S1okp9-j8jbHG1or5-eSVx9gjcSz8vWjlqsCNQeKkCg

9.  คำสั่งราชการเลขที่ 377/2560 นางประภา ไชยมงคล และคณะ ไปราชการโครงการติดตามการบริหารวิชาการ การประเมินประโยชน์ และผลกระทบจากการบริหารวิชาการ ณ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
https://mega.nz/#!zI5FAQpb!yG4-FKY1GFjabIn3_uiOhEcBOvWMV4zNBNKY9uHy2-0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2017, 09:10:30 am โดย Pr_hom »