ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2560  (อ่าน 1900 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1511/2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์  พัฒนิบูลย์  ไปราชการเพื่อเป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ณ  อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  16  -  17  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!PIBwmQbJ!DPvJSkAUPleXVhVOCy-SYCcALHiSNEGmvhcPa0ABksI

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1513/2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  ฮั่นยะลา  และคณะ  ไปราชการเพื่อประชุมเครือข่ายคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ครั้งที่  24  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ระหว่างวันที่  19  -  22  กรกฎาคม  2560
https://mega.nz/#!qdASxLDK!lTURuZQa4RJvj1kVZgO2ipxPg9uAkqkD9DCtem8MKp8

คณะครุศาสตร์

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  514/2560  นางอรทัย  เลาอลงกรณ์  ไปราชการเพื่อประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ณ  โรงแรมรอยัล  เบญจา  สุขุมวิท  ซอย  5  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  26  -  30  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!zYgR1RrK!SPprEbxF7DQea4ohG3NvXiro91lTpAEb8t3quM9BJr4

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  518/2560  นางนภาลัย  ศรีวิชัย  และคณะ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  16  มิถุนายน  02560
https://mega.nz/#!HdwnVAKQ!PSDAYUiPQO4tXXyaH8QDSpNE0dllUmKExELxdvTB1ps

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  520/2560  นายภาณุวัฒน์  รังสรรค์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านหนองแขม  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรง  จังหวัดเชียงใหม่  และโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  3  -  5  กรกฎาคม  2560
https://mega.nz/#!qQYgiC6Y!eu0wPKV85TbJSsupT0ouxBQ8hUZQRQSfq6UH2fLViT0

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  521/2560  นางสาววิไลวรรณ  กลิ่นถาวร  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  โรงเรียนอนุบาลลำพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  22  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!HBhmQYJQ!d5SzoF4Ktrxi4fXT7wf67gucQuVYShbvuAtUcst74PI

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  523/2560  นางสาววิไลวรรณ  กลิ่นถาวร  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  16  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!XQ5HAJQD!jrBgLu0L9NpjxlfAV-p8zC-X3CRfexZrKPluAsfUbys

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  524/2560  นางสาวอภิรดี  จีนคร้าม  และคณะ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  26  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  26  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!CcAF2LZT!8aCPuJ30B0Vu-CWRQEeCmW015TM6U6-S9PejrlFmRxM

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  525/2560  นางสาวอภิรดี  จีนคร้าม  และคณะ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  โรงเรียนวชิรป่าซาง  และโรงเรียนบ้านป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  22  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!7dhF3LDS!Wv-LjMDCE5-eGZEfOC4U0C-c_dYOqcCKSYQv36wR8b0

คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  232/2560  อาจารย์กนกอร  ศิริฐิติ  และคณะ  ไปราชการเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรเข้าใจวัฒนธรรมและทักษะการสื่อสารเบื้องต้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ณ  โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  15  -  16  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!2EpV1YxL!PS2BFVFCA1pNCW2DLZP70HcSvI6ulqUBHw5tK9WgXrQ

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  233/2560  นางประภา  ไชยมงคล  ไปราชการเพื่อประชุมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงส่งสำนักงานงบประมาณ  ณ  กองแผนงานประประเมินผล  กรมควบคุมมลพิษ  จังหวัดกรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  11  -  12  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!WEw1HSja!b-AWhyhMw-PNfRnSkVBVAg5tzRel5RY0mbfjRfw8OFE

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  237/2560  อาจารย์ ดร.ปริยนุช  ปัญญา  ไปราชการเพื่อประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย  ครั้งที่  2  ประจำปีงบประมาณ  2561  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล  แม่ปิง  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  14  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!WEw1HSja!b-AWhyhMw-PNfRnSkVBVAg5tzRel5RY0mbfjRfw8OFE

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  238/2560  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน  ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการ  สภามหาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  ครั้งที่  2/2560  ณ  ห้อง  Executive  โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร  ในวันที่  15  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!eJ4hXJLS!QsNVVrnVqTtFAxP22aN0Kz3CRmxGw8tvr6URCnDW5Qg

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  239/2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน  ไปราชการเพื่อสัมมนาโครงการก้าวไปกับ  Work  Based  Education  ณ  โรงแรมทีเค  พาเลซ  แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  25  -  28  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!nZYGmCiD!aNzqtdC3N9NR6mFyllxZHXaMJd4XZxNvbdyzoR9vzMs

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  240/2560  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน  ไปราชการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2559  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  20  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!PVA3SRhB!jrHyhz2iHhOqWqcyAGi9t5gGHI80Scw_Cl2LARxNtsw

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  241/2560  นายธีธนิน  แสงสวัสดิ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2559  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่  14  -  15  มิถุนายน  2560
https://mega.nz/#!eZQh1LgB!nDyrUV-Qm0d10U-qbLodEXhB7U8gR9E659QNKRsZrtY
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 10, 2017, 10:49:34 am โดย Pr_hom »